Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Jagodowej w Lipnie
19 lipca 2017 r
Lipno, dnia 19 lipiec 2017 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-11PN/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Jagodowej w Lipnie Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na sfinansowanie zamówienia – „Przebudowa ulicy Jagodowej w Lipnie”,
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Jagodowej - skrzyżowanie
19 lipca 2017 r
Lipno, dnia 19 lipiec 2017 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-10PN/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Jagodowej - skrzyżowanie Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na sfinansowanie zamówienia – „Przebudowa ulicy Jagodowej -
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Lipno wraz z jednostkami organizacyjnymi i członków ich rodzin - zmiana
17 lipca 2017 r
Wprowadza się zmianę terminu składania i otwacia ofert w postępowaniu: W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w siedzibie Pełnomocnika Adres: Mentor S.A, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń do 18.07.2017r. do godz. 11:45 W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w siedzibie Pełnomocnika Adres: Mentor S.A, ul. Szosa Chełmińska
Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipnie
17 lipca 2017 r
Lipno, dnia 17 lipiec 2017 r. ZP.271-9PN/2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 93 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Wymiana folii basenowej na płytki ceramiczne w niecce sportowej wraz z rynnami przelewowymi na Krytej Pływalni w Lipnie
13 lipca 2017 r
Lipno, dnia 13 lipiec 2017 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-4PN/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Wymiana folii basenowej na płytki ceramiczne w niecce sportowej wraz z rynnami przelewowymi na Krytej Pływalni w Lipnie Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Lipna w latach 2018-2019
13 lipca 2017 r
Lipno, dnia 13 lipiec 2017 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-5PN/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Lipna w latach 2018-2019 Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na sfinansowanie
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Lipno wraz z jednostkami organizacyjnymi i członków ich rodzin - zmiana
13 lipca 2017 r
Wprowadza się zmianę terminu składania ofert w postępowaniu: Dotychczasowy termin składania ofert: 2017-07-17, godzina: 12:45, Nowy termin składania ofert: 2017-07-18, godzina: 11:45. Pozostałe warunki pozostają bez
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipnie
11 lipca 2017 r
Lipno, dnia 11 lipiec 2017 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-9PN/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipnie Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: na sfinansowanie zamówienia – „Przebudowa ulicy Żeromskiego w
Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie
11 lipca 2017 r
Lipno, dnia 10 lipiec 2017 r. ZP.271-8PN/2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 93 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulicy Ogrodowej w
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Lipno wraz z jednostkami organizacyjnymi i członków ich rodzin
7 lipca 2017 r
ZP.271-12PN/2017 Lipno, dnia 7.07.2017 r. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Lipno wraz z jednostkami organizacyjnymi i członków ich rodzin Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 43