Nieograniczony: Dostawa kontenerów mieszkalnych - zakończony
8 października 2008 r
Zawiadomienie o wyniku postępowania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM o wartości do kwot określonych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia
Nieograniczony: Wykonywanie obsługi bankowej budżetu gminy Miasta Lipna oraz jednostek budżetowych finansowanych z budżetu Miasta - zakończony
18 sierpnia 2008 r
Zawiadomienie o wyniku postępowania więcej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl Na wniosek wykonawcy
Nieograniczony: Ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz podległych jednostek organizacyjnych - zakończony
1 sierpnia 2008 r
Zawiadomienie o wyniku postępowania pobierz W dniu 6 sierpnia br. wprowadzono zmiany do SIWZ do poniższego przetargu (zmianie uległy terminy). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia
Informacja z przeprowadzonego przetargu
11 lipca 2008 r
Informacja z przeprowadzonego przetargu dla nieruchomości oznaczonej numerem ewid. 114/9 położonej przy ulicy Wyszyńskiego.
Nieograniczony: Kredyt długoterminowy, obrotowy na kwotę 900.000 PLN -zakończony
30 czerwca 2008 r
Rozstrzygnięcie przetargu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże
Nieograniczony: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - zakończony
27 czerwca 2008 r
Rozstrzygnięcie zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl Na wniosek wykonawcy zamawiający
Wymiana i instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie - zakończony
27 czerwca 2008 r
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże niniejszą specyfikację w formie skryptu. SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 17 lub otrzymać pocztą tel. /054/ 288-42-57 4. Przedmiot zmówienia: Wymiana i instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie
Informacja z przeprowadzonego przetargu
10 czerwca 2008 r
Informacja z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości nr 1376/34 ( teren nr 2),który odbył się w dniu 10 czerwca 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Informacja z przeprowadzonego przetargu
10 czerwca 2008 r
Informacja z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości nr 1376/34 ( teren nr 1),który odbył się w dniu 10 czerwca 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Burmistrz Miasta Lipna ogłasza przetarg na nieruchomość gruntową położoną przy ulicy Wyszyńskiego
10 czerwca 2008 r
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 114/9 o powierzchni 0,0195 ha, położonej w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego.