Informacja z otwarcia ofert postępowania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2018 roku
21 listopada 2017 r
Lipno, dnia 21 listopad 2017 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-19PN/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2018 roku Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na sfinansowanie zamówienia –
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2018 roku
21 listopada 2017 r
Lipno, dnia 21 listopad 2017 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-18PN/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2018 roku Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020
20 listopada 2017 r
Lipno, dnia 20 listopad 2017 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-17PN/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020 Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na sfinansowanie
Uszczegółowienie do postępowania ZP.271-17PN/2017 Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020
16 listopada 2017 r
Lipno, dn. 16 listopad 2017 r. U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E Dotyczy postępowania: ZP.271-17PN/2017 – Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020. W celu uszczegółowienia warunków SIWZ, Gmina Miasta Lipna zamieszcza poniżej zapytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły w związku z ogłoszonym postępowaniem
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2018 roku
10 listopada 2017 r
ZP.271-19PN/2016 Lipno, dnia 10 listopad 2017 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2018 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj. Kujawsko-Pomorskie tel. (0-54) 288-42-11,
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2018 roku
10 listopada 2017 r
ZP.271-18PN/2016 Lipno, dnia 10 listopad 2017 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2018 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020
8 listopada 2017 r
ZP.271-17PN/2017 Lipno, dnia 8 listopad 2017 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa ulicy Miedzianej w Lipnie
12 października 2017 r
Lipno, dnia 11 październik 2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania: ZP.271-16PN/2017 – Przebudowa ulicy Miedzianej w Lipnie W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zawiadamiam niniejszym o wyborze
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Miedzianej w Lipnie
5 października 2017 r
Lipno, dnia 5 październik 2017 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-16PN/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Miedzianej w Lipnie Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na sfinansowanie zamówienia – „Przebudowa ulicy Miedzianej w
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipnie
22 września 2017 r
Lipno, dnia 22 wrzesień 2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania: ZP.271-15PN/2017 – Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipnie W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zawiadamiam niniejszym o wyborze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 44