Informacja z przeprowadzonego przetargu
10 czerwca 2008 r
Informacja z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości nr 1376/34 ( teren nr 1),który odbył się w dniu 10 czerwca 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Burmistrz Miasta Lipna ogłasza przetarg na nieruchomość gruntową położoną przy ulicy Wyszyńskiego
10 czerwca 2008 r
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 114/9 o powierzchni 0,0195 ha, położonej w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego.
Przetarg nieograniczony: Przebudowa ulic Dębowej i Modrzewiowej w Lipnie - zakończony
21 maja 2008 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl Na pisemny wniosek wykonawcy zamawiający przekaże niniejszą specyfikację w
Przetarg nieograniczony: Wymiana – instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie - zakończony
19 maja 2008 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże niniejszą specyfikację w
Przetargu nieograniczonym: Budowa kanalizacji wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Lipno, ul. Polna
19 maja 2008 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl Na pisemny wniosek wykonawcy zamawiający przekaże niniejszą specyfikację w
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Hermetyzacja urządzeń przepompowni ścieków - zakończony
15 maja 2008 r
ogłoszenie mapka SIWZ informacja o podobnych zamówieniach formularz ofertowy wzór umowy oświadczenie wykonawcy wykaz osób i podmiotów
Przetarg ustny nieograniczony na os. Reymonta
14 maja 2008 r
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o oznaczonej numerem geodezyjnym 1376/34 pow. 15 m 2 z przeznaczeniem pod garaż w Lipnie na Osiedlu Władysława Reymonta.
Burmistrz Miasta Lipna ogłasza przetarg
12 maja 2008 r
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o oznaczonej numerem geodezyjnym 1376/34 pow. 15 m 2. więcej
Burmistrz Miasta Lipna ogłasza przetarg
21 stycznia 2008 r
Burmistrz Miasta Lipna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu...
Przetarg ustny nieograniczony przy ul. Włocławskiej
4 stycznia 2008 r
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1512/2 o powierzchni 0,2419 ha, położonej w Lipnie przy ul. Włocławskiej . więcej Informacja z przeprowadzonego przetargu z dnia 07.02.2008r. na spżedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Włocławskiej o numerze ewid. 1512/2 .