Przetarg ustny nieograniaczony dla nieruchmości przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie
29 kwietnia 2009 r
Burmistrz Miatsa Lipno ogłasza przetarg ustny nieogranioc na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki Nr 114/51 o powierzchni 0,4892 ha, położonej w Lipnie pomiędzy ul. Kard. Wyszyńskiego a ul. Leśną – Obręb Nr 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. wiecej
Informacja z przeprowadzonego przetargu w dniu 07.03.2009r.
21 kwietnia 2009 r
Informacja z przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu, który odbył się w dniu 07 marca 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Nieograniczony: Sprzątanie ulic na terenie Miasta Lipna wraz z usuwaniem odpadów biologicznych-zakończony
3 marca 2009 r
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Sprzątanie ulic na terenie Miasta Lipna wraz z usuwaniem odpadów biologicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM o wartości
Nieograniczony: Utrzymanie zieleni miejskiej w Lipnie - zakończony
3 marca 2009 r
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Utrzymanie zieleni miejskiej w Lipnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM o wartości do kwot określonych na podstawie
Ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości
12 lutego 2009 r
O G Ł O S Z E N I E z dnia 05 lutego 2009 roku BURMISTRZ MIASTA LIPNA ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geodezyjnym działek Nr 2881 o powierzchni 0,0503 ha i Nr 2882 o powierzchni 0,0433 ha, położonych w Lipnie przy ul. Dolnej – Obręb Nr 4, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. Przedmiotowe nieruchomości według
Ustny nieograniczony na nieruchomość przy ul. Żwirowej
4 grudnia 2008 r
O G Ł O S Z E N I E z dnia 24 listopada 2008 roku BURMISTRZ MIASTA LIPNA o g ł a s z a : PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geodezyjnym działek Nr 2903 o powierzchni 0,0737 ha, Nr 2904 o powierzchni 0,0875 ha, Nr 2905 o powierzchni 0,0793 ha położonych w Lipnie przy ul. Żwirowej – Obręb Nr 4, stanowiących własność Gminy Miasta
Nieograniczony: Kredyt obrotowy na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 600.000 PLN - zakończony
17 listopada 2008 r
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 18 listopada zmieniony został załącznik nr 3 do ogłoszenia. 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie
Nieograniczony: Dostawa kontenerów mieszkalnych - zakończony
8 października 2008 r
Zawiadomienie o wyniku postępowania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM o wartości do kwot określonych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia
Nieograniczony: Wykonywanie obsługi bankowej budżetu gminy Miasta Lipna oraz jednostek budżetowych finansowanych z budżetu Miasta - zakończony
18 sierpnia 2008 r
Zawiadomienie o wyniku postępowania więcej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl Na wniosek wykonawcy
Nieograniczony: Ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz podległych jednostek organizacyjnych - zakończony
1 sierpnia 2008 r
Zawiadomienie o wyniku postępowania pobierz W dniu 6 sierpnia br. wprowadzono zmiany do SIWZ do poniższego przetargu (zmianie uległy terminy). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul. Plac Dekerta 8 87 – 600 Lipno tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia