Nieograniczony: Zmiana pokrycia dachowego z eternitu wraz z utylizacją oraz remont więźby dachowej na dachu szkoły podstawowej nr 5 w Lipnie-zakończony
3 lipca 2009 r
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zmiana pokrycia dachowego z eternitu wraz z utylizacją oraz remont więźby dachowej na
informacja z przeprowadzonego przetargu w dniu 29.06.2009r. dla działki nr 2061/9
2 lipca 2009 r
informacja z przeprowadzonego przetargu w dniu 29.06.2009r. dla dziłałki o numerze ewid. 2061/9.
informacja z przeprowadzonego przetargu w dniu 29.06.2009r. dla działki nr 1214/11
2 lipca 2009 r
Informacja z przeprowadzonego przetargu w dniu 29.06.2009r. więcej
Przetarg ustny nieograniczony - Mickiewicza 45
24 czerwca 2009 r
OGŁOSZENIE z dnia 02 czerwca 2009 roku BURMISTRZ MIASTA LIPNA ogłasza: drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 17,20 m 2 znajdującego się w budynku przy ulicy Mickiewicza 45, zarządzany administracyjnie przez Gminę Miasta Lipna i tak: Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie Pl. Dekerta 8, sala posiedzeń,
Informacja z przeprowadzenia przetargu ustnego
29 maja 2009 r
I N F O R M A C J A z przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu, który odbył się w dniu 29 maja 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie. Przetargiem objęto grunt oznaczony numerem geodezyjnym działki Nr 114/51 o powierzchni 0,4892 ha położony w Lipnie pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Leśną, stanowiące własność Gminy Miasta Lipna
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Dolna
29 maja 2009 r
O G Ł O S Z E N I E z dnia 26 maja 2009 roku BURMISTRZ MIASTA LIPNA o g ł a s z a : PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki Nr 1214/11 o powierzchni 0,1923 ha, położonej w Lipnie przy ul. Dolnej – Obręb 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. Przedmiotowa nieruchomość według „studium uwarunkowań i
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej - ul. Dolna
29 maja 2009 r
O G Ł O S Z E N I E z dnia 26 maja 2009 roku BURMISTRZ MIASTA LIPNA o g ł a s z a : PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki Nr 2061/9 o powierzchni 0,0092 ha, położonej w Lipnie przy ul. Dolnej – Obręb Nr 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. Przedmiotowa nieruchomość według „studium uwarunkowań i
Przetarg ustny nieograniaczony dla nieruchmości przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie
29 kwietnia 2009 r
Burmistrz Miatsa Lipno ogłasza przetarg ustny nieogranioc na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki Nr 114/51 o powierzchni 0,4892 ha, położonej w Lipnie pomiędzy ul. Kard. Wyszyńskiego a ul. Leśną – Obręb Nr 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. wiecej
Informacja z przeprowadzonego przetargu w dniu 07.03.2009r.
21 kwietnia 2009 r
Informacja z przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu, który odbył się w dniu 07 marca 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Nieograniczony: Sprzątanie ulic na terenie Miasta Lipna wraz z usuwaniem odpadów biologicznych-zakończony
3 marca 2009 r
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Sprzątanie ulic na terenie Miasta Lipna wraz z usuwaniem odpadów biologicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM o wartości