Pielęgnacja zieleni miejskiej w Lipnie
18 listopada 2009 r
ZP.341-12PN/2009 Lipno, dnia 18 listopad 2009 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Pielęgnacja zieleni miejskiej w Lipnie
Utrzymanie porządku i czystości ulic, placów i chodników w Lipnie wraz z ich odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym
18 listopada 2009 r
ZP.341-11PN/2009 Lipno, dnia 18 listopad 2009 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Utrzymanie porządku i czystości ulic, placów i chodników w Lipnie wraz z ich odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego
29 października 2009 r
Postępowanie przeprowadzone w związku z realizacją projektu „WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW GMIN POWIATU LIPNOWSKIEGO” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Informacja z Przeprowadzonego przetargu w dniu 23.09.2009r.
24 września 2009 r
Informacja z przeprowadzonego przetargu na dzierżawę części nieruchomości przeprowadzonego w dniu 23 września 2009r. więcej
Nieograniczony: Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej- zakończony
7 września 2009 r
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej” Zamawiający: 1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
Nieograniczony: Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Okrzei - zakończony
7 września 2009 r
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Okrzei.” Zamawiający: 1. Dokonał wyboru
Burmistrz Miasta Lipno ogłasza przetarg ograniczony
1 września 2009 r
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 441/47. więcej
Nieograniczony: Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej-zakończony
17 sierpnia 2009 r
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej” Zamawiający: Dokonał rozstrzygnięcia przetargu: Na
Nieograniczony: Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Okrzei- zakończony
17 sierpnia 2009 r
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Okrzei ” Zamawiający: Dokonał rozstrzygnięcia
Informacja z przeprowadzonego przetargu w dniu 10.08.2009r.
10 sierpnia 2009 r
Informacja z przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu, który odbył się w dniu 10 sierpnia 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej