Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy - Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie
14 maja 2010 r
Lipno, dnia 13 maj 2010 r. ZP.341-5PN/2010 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa bieżni
Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy - Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Lipnie
14 maja 2010 r
Lipno, dnia 13 maj 2010 r. ZP.341-5PN/2010 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulicy
Ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Śliwkowej
12 maja 2010 r
O G Ł O S Z E N I E z dnia 06 maja2010 roku BURMISTRZ MIASTA LIPNA o g ł a s z a : PRZETARG USTNY OGRANICZONY dla właścicieli przyległych posesji na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 2690/9 o powierzchni 0,0521 ha i 2690/13 o powierzchni 0,1392 ha położonej w Lipnie przy ul. Śliwkowej – Obręb Nr 12, stanowiącej własność Gminy Miasta
Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy - Budowa kanalizacji na odcinku ul.Polnej w Lipnie
4 maja 2010 r
Lipno, dnia 7 kwiecień 2010 r. ZP.341-3PN/2010 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji na odcinku ul.
Ogłoszenie o przetargu - Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie
23 kwietnia 2010 r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie Lipno, 2010.04.23r. ZP.341 – 5PN
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Lipnie
21 kwietnia 2010 r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Lipnie Lipno, 2010.04.21r. ZP.341 – 4PN /2010
Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy - Moje Boisko ORLIK 2012 w Lipnie
21 kwietnia 2010 r
Lipno, dnia 19 kwiecień 2010 r. ZP.341-2PN/2010 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Moje Boisko – Orlik 2012 w Lipnie”
Do przetrgu Moje Boisko - Orlik 2012 w Lipnie - dane do wpłat wadium z zagranicy
7 kwietnia 2010 r
Dane do przekazywania środków z zagranicy na konto: Kod Swiftowy mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. - MBREPLPW Bank Korespondenta - NDEAPLP2 Numer konta i dane właściciela rachunku - jak w
Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Moje Boisko-Orlik 2012 w Lipnie c.d.2
7 kwietnia 2010 r
ZP.341- 2PN/2010 Lipno, 7 kwiecień 2010 r. USZCZEGÓŁOWIENIE III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do Przetargu – Moje Boisko – ORLIK 2012 w Lipnie Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Moje Boisko-Orlik 2012 w Lipnie c.d.
6 kwietnia 2010 r
ZP.341- 2PN/2010 Lipno, 6 kwiecień 2010 r. USZCZEGÓŁOWIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do Przetargu – Moje Boisko – ORLIK 2012 w Lipnie Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadane w trakcie trwania przetargu zapytania.