Uszczegółowienie do SIWZ - Wymiana pokrycia dachowego wraz z utylizacją na budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie
25 maja 2010 r
ZP.341-6PN/2010 Lipno, dnia 26 listopad 2010 r. USZCZEGÓŁOWIENIE DO SIWZ Dotyczy przetargu: Wymiana pokrycia dachowego wraz z utylizacją na budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie Pyt.1. Kosztorys ślepy nie przewiduje montażu kontrłat, co nie jest zgodne z technologią wykonania pokryć dachowych z zastosowaniem folii i membran
Ogłoszenie o przetargu - Selektywna zbiórka odpadów w II półroczu w Lipnie.
18 maja 2010 r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Selektywna zbiórka odpadów w II półroczu w Lipnie. Lipno, 2010.05.18 ZP-341-7PN/ 2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Zamawiający: Gmina Miasta Lipna ul.
Ogłoszenie o przetargu - Wymiana pokrycia dachowego wraz z utylizacją na budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie.
14 maja 2010 r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Wymiana pokrycia dachowego wraz z utylizacją na budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie. Lipno, 2010.05.14 ZP-341-6PN/ 2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1.
Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy - Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie
14 maja 2010 r
Lipno, dnia 13 maj 2010 r. ZP.341-5PN/2010 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa bieżni
Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy - Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Lipnie
14 maja 2010 r
Lipno, dnia 13 maj 2010 r. ZP.341-5PN/2010 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulicy
Ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Śliwkowej
12 maja 2010 r
O G Ł O S Z E N I E z dnia 06 maja2010 roku BURMISTRZ MIASTA LIPNA o g ł a s z a : PRZETARG USTNY OGRANICZONY dla właścicieli przyległych posesji na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 2690/9 o powierzchni 0,0521 ha i 2690/13 o powierzchni 0,1392 ha położonej w Lipnie przy ul. Śliwkowej – Obręb Nr 12, stanowiącej własność Gminy Miasta
Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy - Budowa kanalizacji na odcinku ul.Polnej w Lipnie
4 maja 2010 r
Lipno, dnia 7 kwiecień 2010 r. ZP.341-3PN/2010 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji na odcinku ul.
Ogłoszenie o przetargu - Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie
23 kwietnia 2010 r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie Lipno, 2010.04.23r. ZP.341 – 5PN
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Lipnie
21 kwietnia 2010 r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Lipnie Lipno, 2010.04.21r. ZP.341 – 4PN /2010
Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy - Moje Boisko ORLIK 2012 w Lipnie
21 kwietnia 2010 r
Lipno, dnia 19 kwiecień 2010 r. ZP.341-2PN/2010 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Moje Boisko – Orlik 2012 w Lipnie”