Roztrzygnięcie przetargu - Pielęgnacja zieleni miejskiej w Lipnie
8 grudnia 2009 r
Lipno, dnia 7 grudzień 2009 r. ZP.341-12PN/2009 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Roztrzygnięcie przetargu -Utrzymanie porządku i czystości ulic, placów i chodników w Lipnie wraz z ich odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym
8 grudnia 2009 r
Lipno, dnia 7 grudzień 2009 r. ZP.341-11PN/2009 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Uszczegółowienie SIWZ przetargów: Pielęgnacja zieleni miejskiej w Lipnie, Selektywna zbiórka odpadów w Lipnie, Utrzymanie porządku i czystości ulic .... zimowym
27 listopada 2009 r
ZP.341-11,12,13PN/2009 Lipno, dnia 27 listopad 2009 r. Uzupełnienie do SIWZ Dotyczy przetargów: 1. Pielęgnacja zieleni miejskiej w Lipnie 2. Selektywna zbiórka odpadów w Lipnie 3. Utrzymanie porządku i czystości ulic, placów i
Uzupełnienie do SIWZ - Selektywna zbiórka odpadów w Lipnie
26 listopada 2009 r
Uzupełnienie do SIWZ W odpowiedzi na zapytanie dotyczące Przetargu : Selektywna zbiórka odpadów w Lipnie o treści : - „ czy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Lipna zapewniają Państwo, czy też dostarczenie pojemników w ilości 144 szt. stoi po stronie Wykonawcy zamówienia” precyzujemy : Pojemniki do selektywnej zbiórki
Selektywna zbiórka odpadów w Lipnie
18 listopada 2009 r
ZP.341-13PN/2009 Lipno, dnia 18 listopad 2009 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Selektywna zbiórka odpadów w Lipnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Pielęgnacja zieleni miejskiej w Lipnie
18 listopada 2009 r
ZP.341-12PN/2009 Lipno, dnia 18 listopad 2009 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Pielęgnacja zieleni miejskiej w Lipnie
Utrzymanie porządku i czystości ulic, placów i chodników w Lipnie wraz z ich odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym
18 listopada 2009 r
ZP.341-11PN/2009 Lipno, dnia 18 listopad 2009 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Utrzymanie porządku i czystości ulic, placów i chodników w Lipnie wraz z ich odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego
29 października 2009 r
Postępowanie przeprowadzone w związku z realizacją projektu „WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW GMIN POWIATU LIPNOWSKIEGO” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Informacja z Przeprowadzonego przetargu w dniu 23.09.2009r.
24 września 2009 r
Informacja z przeprowadzonego przetargu na dzierżawę części nieruchomości przeprowadzonego w dniu 23 września 2009r. więcej
Nieograniczony: Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej- zakończony
7 września 2009 r
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej” Zamawiający: 1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty