Uszczegółowienie do postępowania - Przebudowa ulicy Akacjowej w Lipnie
31 stycznia 2017 r
Lipno, dn. 31 styczeń 2017r. U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E Dotyczy postępowania: ZP.271-2PN/2017 - Przebudowa ulicy Akacjowej w Lipnie W wyniku powtórnej analizy zapisów Ogłoszenia i SIWZ dotyczących postępowania „Przebudowa ulicy Akacjowej w Lipnie”, Gmina Miasta Lipna wprowadza zmianę w powyższych, zapisując ją jednocześnie jako uszczegółowienie do powyższego Ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie
26 stycznia 2017 r
Lipno, dnia 26 styczeń 2017 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-1PN/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na sfinansowanie zamówienia – „Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie”,
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Przebudowa ulic w mieście - Kusocińskiego i Klonowa
24 stycznia 2017 r
ZP.271-3PN/2017 Lipno, dnia 24 styczeń 2017 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Przebudowa ulic w mieście – Kusocińskiego i Klonowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj. Kujawsko-Pomorskie tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54)
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Przebudowa ulicy Akacjowej w Lipnie
24 stycznia 2017 r
ZP.271-2PN/2017 Lipno, dnia 24 styczeń 2017 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Przebudowa ulicy Akacjowej w Lipnie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj. Kujawsko-Pomorskie tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54) 288-42-65 I.2.
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie
11 stycznia 2017 r
ZP.271-1PN/2017 Lipno, dnia 11 styczeń 2017 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj. Kujawsko-Pomorskie tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54) 288-42-65 I.2.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2017 roku
12 grudnia 2016 r
Lipno, dnia 12 grudzień 2016 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania: ZP.271-9PN/2016 – Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2017 roku W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020),
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2017 roku
12 grudnia 2016 r
Lipno, dnia 12 grudzień 2016 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania: ZP.271-8PN/2016 – Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2017 roku W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2017 roku
24 listopada 2016 r
Lipno, dnia 24 listopad 2016 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-9PN/2016 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2017 roku Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na sfinansowanie zamówienia –
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2017 roku
24 listopada 2016 r
Lipno, dnia 24 listopad 2016 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-8PN/2016 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2017 roku Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje,
Uszczegółowienie do postępowania - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2017 roku
22 listopada 2016 r
Lipno, dn. 22 listopad 2016 r. U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E Dotyczy postępowania: ZP.271-9PN/2016 - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2017 roku. W celu uszczegółowienia warunków umowy, która będzie zawarta z Wykonawcą na realizację zadania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2017 roku, Gmina Miasta Lipna informuje, że w