Uszczegółowienie do postępowania - Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2017 roku
22 listopada 2016 r
Lipno, dn. 22 listopad 2016 r. U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E Dotyczy postępowania: ZP.271-8PN/2016 - Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2017 roku W celu uszczegółowienia warunków umowy, która będzie zawarta z Wykonawcą na realizację zadania: Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym
Odpowiedź na wnioski dotyczące przetargów ZP.271-8PN/2016 oraz ZP.271-9PN/2016
22 listopada 2016 r
Lipno, dnia 22 listopad 2016 r. Dotyczy postępowań: ZP.271-8/2016 - Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2017 roku, oraz ZP.271-9/2016 - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2017 roku. W związku z ogłoszonymi postępowaniami przetargowymi: ZP.271-8/2016 i ZP.271-9/2016, na adres e-mailowy naszego urzędu
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2017 roku
15 listopada 2016 r
ZP.271-9PN/2016 Lipno, dnia 15 listopad 2016 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2017 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj. Kujawsko-Pomorskie tel. (0-54)
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2017 roku
15 listopada 2016 r
ZP.271-8PN/2016 Lipno, dnia 15 listopad 2016 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2017 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lipnie
6 października 2016 r
Lipno, dnia 6 październik 2016 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania: ZP.271-7PN/2016 – Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lipnie W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zawiadamiam niniejszym o wyborze
Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy jaśminowej w Lipnie
30 września 2016 r
Lipno, dnia 30 wrzesień 2016 r. Oznaczenie sprawy ZP.271-7PN/2016 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lipnie Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że: Na sfinansowanie zamówienia – „Przebudowa ulicy Jaśminowej w
Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lipnie
14 września 2016 r
ZP.271-7PN/2016 Lipno, dnia 14 wrzesień 2016 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lipnie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj. Kujawsko-Pomorskie tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54) 288-42-65
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lipnie
26 sierpnia 2016 r
Lipno, dnia 26 sierpień 2016 r. ZP.271-6PN/2016 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 93 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulicy Jaśminowej w
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Budowa odcinka ulicy Ptasiej w Lipnie
8 sierpnia 2016 r
Lipno, dnia 8 sierpień 2016 r. ZP.271-5PN/2016 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa odcinka ulicy Ptasiej w Lipnie”,
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Modernizacja ulic miejskich w Lipnie
1 sierpnia 2016 r
Lipno, dnia 1 sierpień 2016 r. ZP.271-4PN/2016 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja ulic miejskich w Lipnie”-