Uszczegółowienie do SIWZ - Przebudowa ulicy Studziennej w Lipnie.
26 stycznia 2016 r
Lipno, dn. 26 styczeń 2016 r. U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E Dotyczy postępowania: ZP.271-1PN/2016 - Przebudowa ulicy Studziennej w Lipnie W odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ w postępowaniu: „Przebudowa ulicy Studziennej w Lipnie”, Gmina Miasta Lipna udziela odpowiedzi na w/w zapytania, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do powyższego SIWZ. Pyt. 1. Prosimy o
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa ulicy Studziennej w Lipnie
19 stycznia 2016 r
ZP.271-1PN/2016 Lipno, dnia 19 styczeń 2016 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Przebudowa ulicy Studziennej w Lipnie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj. Kujawsko-Pomorskie tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54) 288-42-65 I.2.
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Utrzymanie czystości ulic, placów i chodników wraz odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym w Lipnie w 2016 roku
2 grudnia 2015 r
Lipno, dnia 2 grudzień 2015 r. ZP.271-8PN/2015 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie Art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2016 roku
2 grudnia 2015 r
Lipno, dnia 02 grudzień 2015 r. ZP.271-7PN/2015 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie Art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Uszczegółowienie do SIWZ - Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2016 roku
19 listopada 2015 r
ZP.271-7PN/2015 USZCZEGÓŁOWIENIE Nr 1 Dotyczy postępowania: Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2016 roku Poniżej zamieszczamy zapytania, które wpłynęły do Naszego Urzędu w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym: Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2016 roku. Poniżej każdego pytania zamieszczamy odpowiedzi na powyższe, które należy
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna w latach 2016 - 2017
16 listopada 2015 r
Lipno, dnia 23 listopad 2015 r. ZP.271-4PN/2015 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Utrzymanie czystości ulic, placów i chodników wraz odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym w Lipnie w 2016 roku
13 listopada 2015 r
ZP.271-8PN/2015 Lipno, dnia 13 listopad 2015 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Utrzymanie czystości ulic, placów i chodników wraz odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym w Lipnie w 2016 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2016 roku
13 listopada 2015 r
ZP.271-7PN/2015 Lipno, dnia 13 listopad 2015 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2016 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj. Kujawsko-Pomorskie tel. (0-54) 288-42-11, fax
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Modernizacja ulicy Polnej w Lipnie
7 października 2015 r
Lipno, dnia 7 październik 2015 r. ZP.271-3PN/2015 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja ulicy Polnej w Lipnie”- Zamawiający
Uszczegółowienie do SIWZ - Modernizacja ulicy Polnej w Lipnie.
30 września 2015 r
Lipno, dn. 28 wrzesień 2015 r. U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E Dotyczy postępowania: Modernizacja ulicy Polnej w Lipnie W odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ w postępowaniu: Modernizacja ulicy Polnej w Lipnie, Gmina Miasta Lipna udziela odpowiedzi na w/w zapytania, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do powyższego SIWZ. Pyt. 1. Czy wymiana krawężnika betonowego jest przewidziana