Ogłoszenie o postępowaniu - Utrzymanie czystości ulic, placów i chodników wraz odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym w Lipnie w 2015 roku
10 listopada 2014 r
ZP.341-14PN/2014 Lipno, dnia 10 listopad 2014 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Utrzymanie czystości ulic, placów i chodników wraz odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym w Lipnie w 2015 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta
Ogłoszenie o postępowaniu - Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2015 roku
10 listopada 2014 r
ZP.341-13PN/2014 Lipno, dnia 10 listopad 2014 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2015 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj. Kujawsko-Pomorskie tel. (0-54) 288-42-11, fax
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie III
27 października 2014 r
Lipno, dnia 27 październik 2014 r. ZP.341-11PN/2014 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych
23 października 2014 r
Lipno, dnia 23 październik 2014 r. ZP.341-9PN/2014 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowa bankowa obsługa budżetu
Modyfikacja nr 1 do SIWZ - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipno gmina Miasta Lipna
23 października 2014 r
Lipno, dnia 23 październik 2014r. Dotyczy postępowania nr: ZP.341-12PN/2014 - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipno gmina Miasta Lipna MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. nr 907 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje następującej zmiany
Ogłoszenie o postępowaniu - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipno, Gmina Miasta Lipna
17 października 2014 r
ZP.341-12PN/2014 Lipno, dnia 17.10.2014 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipno, Gmina Miasta Lipna SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600
USZCZEGÓŁOWIENIE DO SIWZ - przetargu nieograniczonego na wybór banku do Kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych.
13 października 2014 r
Lipno, dnia 13 październik 2014 r. ZP.341-9PN/2014 USZCZEGÓŁOWIENIE DO SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybór banku do Kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych. W odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę zapytania, Gmina Miasta Lipna z siedzibą w Lipnie, przy ul. Plac Dekerta 8, zwany dalej „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o postępowaniu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie III
8 października 2014 r
ZP.341-11PN/2014 Lipno, dnia 08.10.2014 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie” SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Lipna Plac Dekerta 8 87-600 Lipno woj.
Zawiadomienie o wynikach postępowania - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie II
8 października 2014 r
Lipno, dnia 8 październik 2014 r. ZP.341-10PN/2014 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Uszczegółowienie do postępowania przetargowego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie
3 października 2014 r
Lipno, dnia 4 październik 2014 r. Dotyczy postępowania: ZP.341-8PN/2014 Uszczegółowienie do SIWZ W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi ogłoszonego postępowania: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie”- Zamawiający ( pomimo faktu, iż zapytania zostały złożone po terminie obligującym go do odpowiedzi ), odpowiada na zadane pytania,