Uszczegółowienie do postępowania ZP.271-10PN/2018 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie

28 września 2018 r

Lipno, dn. 28 wrzesień 2018r.

U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E

Dotyczy postępowania: ZP.271-10PN/2018 – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie

            W ogłoszeniu o postępowaniu oraz w SIWZ – w opisie przedmiotu zamówieniu wystąpił błąd polegający na nieprecyzyjnym opisaniu lokali budynku. Wymienione zostało 8 lokali o powierzchni 36,86 m2, natomiast powinno być: 6 lokali o powierzchni 36,86m2 i 2 lokale o powierzchni 54,46 m2.      

W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu, oraz w SIWZ zamiast:

„Każdy z 8 lokali posiada:

1. Kuchnia z przedsionkiem – 15,65m2;

2. Łazienka – 3,61m2;

3. Pokój – 17,60m2;”

Otrzymuje brzmienie:

„Lokale posiadają:

- 6 lokali:

1. Kuchnia z przedsionkiem – 15,65m2;

2. Łazienka – 3,61m2;

3. Pokój – 17,60m2;”

- 2 lokale:

1. Kuchnia z przedsionkiem – 15,65m2;

2. Łazienka – 3,61m2;

3. Pokój – 17,60m2

4. Pokój – 17,60m2

Pozostałe warunki Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-09-28 11:23:51