Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Lipno wraz z jednostkami organizacyjnymi i członków ich rodzin - zmiana

17 lipca 2017 r

Wprowadza się zmianę terminu składania i otwacia ofert w postępowaniu:


W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w siedzibie Pełnomocnika Adres: Mentor S.A, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń do 18.07.2017r. do godz. 11:45
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w siedzibie Pełnomocnika Adres: Mentor S.A, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń do 20.07.2017r. do godz. 11:45


W ogłoszeniu jest: Otwarcie nastąpi w sali konferencyjnej Mentor SA, ul. Szosa Chełmińska 177-181, w dniu 18.07.2017r. o godz. 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie nastąpi w sali konferencyjnej Mentor SA, ul. Szosa Chełmińska 177-181, w dniu 20.07.2017r. o godz. 12:00
 
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-07-17 14:35:38