Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Lipno wraz z jednostkami organizacyjnymi i członków ich rodzin - zmiana

13 lipca 2017 r

Wprowadza się zmianę terminu składania ofert w postępowaniu:

Dotychczasowy termin składania ofert: 2017-07-17, godzina: 12:45,

Nowy termin składania ofert: 2017-07-18, godzina: 11:45.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-07-13 11:17:27