Informacja z otwarcia ofert postępowania: Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2018 roku

21 listopada 2017 r

Lipno, dnia 21 listopad 2017 r.

Oznaczenie sprawy ZP.271-18PN/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2018 roku

Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że:

  • Na sfinansowanie zamówienia – „Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2018 roku”, przeznacza 460.000,00,- zł brutto
  • Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert - Utrzymanie czystości wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym ulic, chodników i placów miejskich w Lipnie w 2018 roku

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Netto/brutto

Termin płatności faktury

( w dniach )

Ilość osób zaangażowanych w realizację zamówienia

Termin wykonania zamówienia

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

425 000,00

459 000,00

30

15 i więcej

1 I 2018 –

31 XII 2018UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-11-21 11:24:33