Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipnie

11 lipca 2017 r

Lipno, dnia 11 lipiec 2017 r.

Oznaczenie sprawy ZP.271-9PN/2017   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipnie

Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że:

na sfinansowanie zamówienia – „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipnie”

  • przeznacza 150.000,00,- zł brutto
  • Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert - Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipnie

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Netto/Brutto

Okres gwarancji  (w miesiącach)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Zakład Drogowo-Mostowy DROMOST, ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno

141.520,72

174.070,49

60

16 XI 2017

Określone we wzorze umowyUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-07-11 13:36:17