Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

3 października 2018 r

Lipno, dnia 3 październik 2018 r.

Oznaczenie sprawy ZP.271-9PN/2018 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

Zgodnie z Art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), Gmina Miasta Lipna informuje, że:

Na sfinansowanie zamówienia – Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

  • Przeznacza 802.124,30,- zł brutto
  • Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Netto/Brutto

Okres gwarancji  (w miesiącach)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

891.564,53

1.096.624,37

60

7 XII 2018

Określone we wzorze umowyUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-10-03 12:35:38