Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

6 lipca 2017 r

Lipno, dnia 6 lipiec 2017 r.

Oznaczenie sprawy ZP.271-8PN/2017    

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że:

Na sfinansowanie zamówienia – „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie”

  • przeznacza 100.000,00,- zł brutto
  • Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Netto/Brutto

Okres gwarancji  (w miesiącach)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Zakład Drogowo-Mostowy DROMOST, ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno

95.310,00

117.231,30

60

16 XI 2017

Określone we wzorze umowyUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-07-06 12:02:00