Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

9 listopada 2018 r

Lipno, dnia 9 listopad 2018 r.

Oznaczenie sprawy ZP.271-11PN/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

Zgodnie z Art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), Gmina Miasta Lipna informuje, że:

Na sfinansowanie zamówienia – Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

  • Przeznacza 550.000,00,- zł brutto
  • Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Netto/Brutto

Okres gwarancji  (w miesiącach)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Zakład Drogowo – Mostowy DROMOST, ul. Włocławska 18a/18,  87-600 Lipno

430.585,54

529.620,21

60

14 VI 2019

Określone we wzorze umowy

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

363.477,40

447.077,20

60

14 VI 2019

Określone we wzorze umowyUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-11-09 13:10:13