Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lipnie

20 czerwca 2018 r

Lipno, dnia 20 czerwiec 2018 r.

Oznaczenie sprawy ZP.271-5PN/2018 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lipnie

Zgodnie z Art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Gmina Miasta Lipna informuje, że:

Na sfinansowanie zamówienia – Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lipnie

  • Przeznacza 130.000,00,- zł brutto
  • Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert - Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lipnie

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Netto/Brutto

Okres gwarancji  (w miesiącach)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Zakład Drogowo-Mostowy DROMOST, ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno

139.944,00

172.131,12

60

17 X 2018 r.

Określone we wzorze umowyUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-06-20 11:58:20