Informacja z otwarcia ofert postępowania: Przebudowa ulicy Bukowej II

23 czerwca 2017 r

Lipno, dnia 23 czerwiec 2017 r.

Oznaczenie sprawy ZP.271-6PN/2017   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Przebudowa ulicy Bukowej II

Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że:

  • Na sfinansowanie zamówienia – „Przebudowa ulicy Bukowej II”, przeznacza 222.300,00,- zł brutto
  • Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert - Przebudowa ulicy Bukowej II

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Netto/Brutto

Okres gwarancji  (w miesiącach)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

175.908,90

216.367,82

60

16 XI 2017

Określone we wzorze umowy

2

Zakład Drogowo-Mostowy DROMOST, ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno

194.497,20

239.231,56

60

16 XI 2017

Określone we wzorze umowy

3

Firma Inżynieryjno Drogowa, DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek

271.544,50

333.999,74

60

16 XI 2017

Określone we wzorze umowy

                                                                                                                                                                   UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-06-23 11:15:42