Informacja z otwarcia ofert postępowania: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Lipna w latach 2018-2019

13 lipca 2017 r

Lipno, dnia  13 lipiec 2017 r.

Oznaczenie sprawy ZP.271-5PN/2017   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Lipna w latach 2018-2019

Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że:

  • Na sfinansowanie zamówienia – „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Lipna w latach 2018-2019”, przeznacza 2.600.00,00- zł brutto
  • Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Lipna w latach 2018-2019

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Netto/Brutto

Termin płatności faktury

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

2.342.000,00

2.529.360,00

Min. 30 dni

2

 

 

 

3

 

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-07-13 13:13:15