Informacja z otwarcia ofert postępowania: Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020

20 listopada 2017 r

Lipno, dnia 20 listopad 2017 r.

Oznaczenie sprawy ZP.271-17PN/2017 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020

Zgodnie z Art.86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) , Gmina Miasta Lipna informuje, że:

Na sfinansowanie zamówienia – Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020”, przeznacza 150.000,00,- zł brutto

  • Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski

2

Bank Spółdzielczy w Lipnie, ul. Włocławska 20b, 87-600 Lipno

Zestawienie złożonych ofert:

 

Lp.

 

                           Nazwa usługi bankowej

Cena w zł netto/brutto

Cena w zł netto/brutto

Oferta nr 1

Oferta nr 2

1

Otwarcie rachunku

0,00

0,00

2

Miesięczne prowadzenie rachunku

0,00

15,00

3

Przelew na rachunek bankowy prowadzony we własnym banku /wewnętrzny/ - papierowy

0,00

0,00

4

Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku /zewnętrzny/ - papierowy

0,00

0,90

5

Realizacja przelewu w ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej

0,00

0,00

6

Realizacja przelewu w ramach elektronicznego systemu ELIKSIR

0,00

0,90

7

Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunek własnego banku

0,00

0,00

8

Prowizja od wpłat gotówkowych

0,00

0,00

 

Lp.

                                    Nazwa usługi bankowej

 

Oprocentowanie

w %

Oprocentowanie w %

Oferta nr 1

Oferta nr 2

1

Prowadzenie rachunku bieżącego

0,73

0,44

2

Lokata overnight

0,73

0,44

3

Lokata weekendowa

0,73

0,73

4

Lokata 7 - dniowa

0,73

0,73

5

Lokata 14 – dniowa

0,73

0,73

6

Lokata 1 - miesięczna

0,73

0,73

 

Lp.

                                    Nazwa usługi bankowej –

                           Oprocentowanie kredytu w rachunku      

                                               bieżącym

Oprocentowanie  w %

Oprocentowanie  w %

Oferta nr 1

Oferta nr 2

1

Oparte na stawce WIBOR 1M z dnia 10 XI 2017 r., powiększonej/pomniejszonej o marżę banku w wysokości ……… %

 

2,66

 

3,65

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-11-20 11:08:19