Informacja z otwarcia ofert postępowania: Budowa chodnika na osiedlu AK oraz ścieżki do parku

9 maja 2018 r

Lipno, dnia 9 maj 2018 r.

Oznaczenie sprawy ZP.271-4PN/2018 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Budowa chodnika na osiedlu AK oraz ścieżki do parku

Zgodnie z Art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), Gmina Miasta Lipna informuje, że:

Na sfinansowanie zamówienia – „Budowa chodnika na osiedlu AK oraz ścieżki do parku”

  • przeznacza 80.000,00,- zł brutto
  • Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Zestawienie ofert - Budowa chodnika na osiedlu AK oraz ścieżki do parku

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Netto/Brutto

Okres gwarancji  (w miesiącach)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Zakład Drogowo-Mostowy DROMOST, ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno

60.921,78

74.933,79

60

7 IX 2018

Określone we wzorze umowyUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-05-09 10:44:12