Regulamin Organizacyjny UM

Zarządzenie Nr 56 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 listopada 2019 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej....
Załącznik 1a więcej.....
Załącznik nr 2 więcej....
Załącznik nr 3 więcej....
Załącznik nr 4 więcej....
Załącznik nr 5 więcej...
Załącznik nr 6 więcej...
Załącznik nr 7 więcej...
Załącznik nr 8 więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej....

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 września 2016 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej..
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/12
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej…
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej…
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej…

_______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/12
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

_______________________________________________________________________________________________

 

 

Zarządzenie Nr 37/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

_______________________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 9/10 
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 marca 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 22/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie oraz wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 wiecej...

 

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 1a/10 
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 stycznia 2010 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 22/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej... 
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 (Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności)
. więcej...UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2020-01-20 13:00:41
Pawel RomańskiEdycja2019-05-06 13:28:31
Pawel RomańskiEdycja2019-05-06 13:28:11
Pawel RomańskiEdycja2016-09-27 14:26:04
Pawel RomańskiEdycja2016-09-27 14:16:13
Pawel RomańskiEdycja2016-05-02 11:45:59
Pawel RomańskiEdycja2016-04-21 11:19:34
Pawel RomańskiEdycja2016-04-21 11:15:35
Pawel RomańskiEdycja2013-02-18 14:59:07
Pawel RomańskiEdycja2013-02-18 14:58:41
Pawel RomańskiEdycja2013-02-18 14:56:41
Pawel RomańskiEdycja2013-02-18 14:53:33
Pawel RomańskiEdycja2013-02-14 09:31:47
Pawel RomańskiEdycja2013-02-14 09:31:03
Pawel RomańskiEdycja2013-02-14 09:29:59
Pawel RomańskiEdycja2013-02-14 09:28:13
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 11:12:53
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 10:29:36
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 10:28:20
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:38:05
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:30:29
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:30:10
Pawel RomańskiEdycja2011-03-07 11:50:49
Pawel RomańskiEdycja2011-03-07 11:45:23
Pawel RomańskiEdycja2011-03-07 11:44:34
Pawel RomańskiEdycja2011-03-07 11:42:39
Pawel RomańskiEdycja2011-03-07 11:38:08
Pawel RomańskiDodanie2011-03-07 11:37:37