Obwieszczenie WGKRGOS 7625 10

Obwieszczenie  Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-9/08 z dnia 10.12.2008 r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna - dokument do pobrania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej pismo nr WGKRG/OŚ/OŚ 7625-10/08 z dnia 03.12.2008r. -  dokument do pobrania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument do pobrania

Obwieszczenie  Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-10/08 z dnia 05.01.2009r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dgogi gminnej przy ulicy Okrzxei na terenie miasta Lipna -dokument do pobrania

postanowienie,brak raportu droga gminna ( Okrzei) - dokument do pobrania

Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-10/08 z dnia 05.01.2009r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dgogi gminnej przy ulicy Okrzxei na terenie miasta Lipna -  dokument do pobraniaUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-07 13:51:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-07 13:47:35
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-07 13:45:13
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-07 13:43:11
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-06 09:57:08
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-06 09:27:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-06 09:23:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-12-10 11:03:28
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-12-10 10:59:14
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-12-10 10:52:13
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-12-08 08:50:10
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-12-08 08:47:05
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-12-05 13:19:05
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-12-05 13:05:18
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-11-21 11:52:29
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-11-21 11:51:38
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-09-25 09:28:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-09-25 09:23:59
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-09-25 09:22:18
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-09-25 09:19:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-09-25 09:17:17
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-09-25 08:54:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-02-13 10:02:58
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-02-13 10:01:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-02-13 09:59:43
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-02-13 09:56:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-02-13 09:50:26
Przemysław RogeńskiEdycja2008-02-13 09:32:57
Agnieszka ChmielewskaDodanie2007-10-04 14:42:04