Złożone petycje - 2020 rok

Petycja Nr 1.

Data złożenia petycji: 2020-06-19

Petycja w sprawie: Wniosek - Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - Jawność Transparentność to Uczciwa Konkurencja.

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach):

Osoba Prawna: Szulc-Efekt Sp. z o.o. KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Treść petycji (pdf)

Odpowiedz na w/w petycję (doc)

Podpis elektroniczny (xades)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Paweł WróblewskiEdycja2020-06-30 12:31:22
Paweł WróblewskiEdycja2020-06-30 12:23:50
Paweł WróblewskiDodanie2020-06-30 12:16:50