Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2005 i 2004

 

Zarządzenie Nr 35/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 stycznia 2004r.

w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej


 

Zarządzenie Nr 36/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 stycznia 2004 roku

w sprawie: zasad załatwiania skarg i wniosków. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 37/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lutego 2004 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 38/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie: przekazania Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie zadań z zakresu prowadzenia spraw osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 39/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 marca 2004 roku

w sprawie: określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Lipna oraz w sprawie uchylenia Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lipna. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 40/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 marca 2004 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 41/2004
Burmistrza Miasta Lipna 
z dnia 18 marca 2004 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 42/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu Nr 33/2003 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej

 

 


 

Zarządzenie Nr 43/2004
Burmistrza Miasta LIpna
z dnia 30 marca 2004r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lipna za 2005r. więcej

 

 


 

Zarzadzenie Nr 44/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 45/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2003r. więcej

 


 

 

Zarzadzenie Nr 46/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 07 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2003r. więcej

 


 

 

Zarzadzenie Nr 47/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 23 czerwca 2004 roku

w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopiń nauczyciela mianowaneg. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 48/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 16 lipca 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 49/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 50/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2004r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 52/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 08 października 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmiany w instrukcji kancelaryjnej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 53/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipnie oraz zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 54/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 02 listopada 2004 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 55/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 10 listopada 2004 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Lipna na 2005 rok. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 56/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 03 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2004r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 57/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 25 stycznia 2005 roku

w sprawie: przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 58/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 59/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 60/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie: określenia stanowisk pracy lub funkcji wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 61/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 08 października 2004 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 61a/05
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lipna za 2004r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 62/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 05 kwietnia 2005 roku

w sprawie: udzielenia dnia 08 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 63/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 05 kwietnia 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 64/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 07 kwietnia 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 65/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 18 kwietnia 2005 roku

w sprawie: ustalenia dnia 02 maja 2005 roku dniem wolnym od pracy. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 66/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 10 maja 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 67/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 27 maja 2005 roku

w sprawie: powołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany Zarządzenia nr 49/2004 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2004r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 68/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2005 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 69/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 03 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 70/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 03 czerwca 2005 roku

w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta Lipna. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 71/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 03 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia osób do pełnienia służby w systemie stałych dyżurów w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 72/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 73/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2005r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 74/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 06 lipca 2005 roku

w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

 

 


 

 Zarzadzenie Nr 75/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 11 sierpnia 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:31:30
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:48:58
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:51:51
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:49:05
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-21 10:30:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 12:26:38
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 12:22:52
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 11:45:59
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 10:48:50
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 14:15:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 14:10:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 14:08:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 14:04:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 14:01:09
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 11:29:44
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 10:41:22
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 10:37:23
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 10:15:54
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 10:06:38
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 10:04:58
Mariusz WoźniakDodanie2007-09-06 09:56:32