Interpelacje i zapytania radnych - kadencja 2018 - 2023

 

Interpelacje i zapytania Radnych

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do burmistrza.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH KADENCJA 2018-2020

Lp.

Imię i nazwisko radnego zgłaszjącego interpelację lub zapytanie

Data złożenia interpelacji lub zapytania

 

Treść interpelacji lub zapytania

Data udzielenia odpowiedzi    

Treść udzielonej odpowiedzi

1.

Radna Wiesława Tyfczyńska

11.02.2020 treść .... 21.02.2020 treść ...
2.

Radna Wiesława

Tyfczyńska

27.03.2020 treść...

1) 23.04.2020

2) 01.06.2020

Pismo do GDDKiA ...

Odpowiedź GDDKiA

3.

Radna Anna

Domeradzka

15.05.2020 treść...  19.06.2020 uchwała
           

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-07-15 09:03:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-04 09:32:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-04 09:31:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-04 09:29:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-06-04 09:27:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-27 11:27:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-27 11:22:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-05-27 11:17:05
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-02-24 13:47:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-02-24 13:28:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-02-24 11:21:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-02-24 11:18:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2020-02-24 10:51:30
Paweł WróblewskiDodanie2018-11-16 12:25:02