Budżet Miasta Lipna na 2013 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2013 rok

uchwała,    uzasadnienie,    załącznik Nr 1,    załącznik Nr 1.1,    załącznik Nr 2,    załącznik Nr 2.1, załącznik Nr 3,    załącznik Nr 4,    załącznik Nr 5,    załącznik Nr 6,    załącznik Nr 7,    załącznik Nr 8 - 9, załącznik Nr 10

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipna na 2013 rok

str. 1,   str. 2,   str. 3,   str. 4 

Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu budżetu miasta Lipna na 2013 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

więcej....

1. Uchwała Nr XXVIII/218/2013 z dnia 10.01.2013r.

uchwała,    załącznik Nr 1,   załącznik Nr 1.1,    załącznik Nr 2,    załącznik Nr 2.1,   załącznik Nr 3,    załącznik Nr 4,    załącznik Nr 5,   załącznik Nr 6,   załącznik Nr 7,   załącznik Nr 8,   załącznik Nr 9,    załącznik Nr 10

2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 13/2013 z dnia 12.02.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,    załącznik Nr 1,    załącznik Nr 2

3. Uchwała Nr XXXI/229/2013 z dnia 19.03.2013r.

uchwała,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1,    załącznik Nr 1.1,    załącznik Nr 2,   załącznik Nr 2.1,    załącznik Nr 3,    załącznik Nr 4,   załącznik Nr 5,   załącznik Nr 6

4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 28/2013 z dnia 15.04.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,    załącznik Nr 1,    załącznik Nr 2

5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 30/2013 z dnia 23.04.2013r.

zarządzenie,    uzasadnienie,    załącznik Nr 1,    załącznik Nr 2

6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 32/2013 z dnia 29.04.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,    załącznik Nr 1,   załącznik Nr 1.1,    załącznik Nr 2,    załącznik Nr 2.1

7. Uchwała Nr XXXII/238/2013 z dnia 15.05.2013r.

uchwała,  uzasadnienie,    załącznik Nr 1,   załącznik Nr 2,   załącznik Nr 3,   załącznik Nr 4,                 załącznik Nr 5,    załącznik Nr 6,    załącznik Nr 7

8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 37/2013 z dnia 22.05.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 1.1,   załącznik Nr 2,   załącznik Nr 2.1

9. Uchwała Nr XXXIII/291/2013 z dnia 20.06.2013r.

uchwała,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 2,   załącznik Nr 3,   załącznik Nr 4

10. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 43/2013 z dnia 25.06.2013r.

zarządzenie,  uzasadnienie,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 2

11. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 47/2013 z dnia 28.06.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 2,   załącznik Nr 2.1

12. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 48/2013 z dnia 12.07.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 2

13. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 50/2013 z dnia 30.07.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 1.1,   załącznik Nr 2,   załącznik Nr 2.1

14. Uchwała Nr XXXIV/327/2013 z dnia 28.08.2013r.

uchwała,    uzasadnienie,    załącznik Nr 1,    załącznik Nr 2,    załącznik Nr 3,    załącznik Nr 4,        załącznik Nr 5,   załącznik Nr 6

15. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 57/2013 z dnia 06.09.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1

16. Uchwała Nr XXXV/347/2013 z dnia 25.09.2013r.

uchwała,    uzasadnienie,    załącznik Nr 1,    załącznik Nr 2,    załącznik Nr 2.1,    załącznik Nr 3,    załącznik Nr 4,   załącznik Nr 5,   załącznik Nr 6,   załącznik Nr 7

17. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 62/2013 z dnia 30.09.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 2

18. Uchwała Nr XXXVI/355/2013 z dnia 10.10.2013r.

uchwała,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 2

19. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 64/2013 z dnia 17.10.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 1.1,   załącznik Nr 2,   załącznik Nr 2.1

20. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 66/2013 z dnia 31.10.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 1.1,   załącznik Nr 2,   załącznik Nr 2.1

21. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 70/2013 z dnia 13.11.2013r.

zarządzenie,   uzasadnienie,   załącznik Nr 1

22. Uchwała Nr XXXVII/358/2013 z dnia 20.11.2013r.

uchwała,    uzasadnienie,    załącznik Nr 1,    załącznik Nr 2,    załącznik Nr 3,    załącznik Nr 4,        załącznik Nr 5,    załącznik Nr 6UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 10:00:14
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 09:59:15
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 09:55:09
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 09:42:53
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 09:40:20
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 09:39:04
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 09:36:39
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 09:35:26
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 09:32:46
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 08:54:48
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 08:53:41
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 08:52:27
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 08:51:25
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 08:50:23
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-13 08:49:21
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-12 14:13:31
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-12 14:07:25
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-12 13:37:25
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:34:04
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:33:09
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:32:10
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:31:01
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:30:08
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:29:07
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:28:07
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:27:06
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:25:53
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:24:51
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:23:48
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:22:43
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:21:45
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:20:39
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 10:19:37
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:58:51
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:42:23
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:41:24
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:40:25
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:39:22
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:38:21
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:37:14
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:36:16
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:35:11
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:34:00
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:24:29
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:23:08
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:22:10
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:21:10
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-11 09:18:47
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:30:20
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:29:18
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:28:20
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:27:16
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:26:10
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:24:01
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:23:01
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:21:37
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:14:35
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:13:24
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:12:21
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:11:00
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:09:47
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:08:40
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 11:01:59
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 10:55:05
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 10:54:00
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 10:53:05
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 10:46:34
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 10:45:29
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 10:44:29
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 10:43:17
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 10:42:04
Wioletta KowalskaEdycja2013-10-14 10:40:31
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:54:32
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:53:26
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:52:29
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:50:32
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:49:38
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:48:37
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:47:38
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:46:34
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:45:43
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:44:44
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:43:37
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:42:25
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:41:26
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:40:32
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:39:30
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:38:21
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:37:10
Wioletta KowalskaEdycja2013-07-05 09:12:08
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:31:35
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:28:31
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:27:31
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:23:47
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:22:50
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:20:29
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:19:28
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:12:00
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:09:16
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:08:12
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:06:49
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:05:47
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:04:50
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:03:49
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:02:49
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:01:26
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 09:00:13
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 08:59:17
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-16 08:58:14
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:35:00
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:33:42
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:32:17
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:31:25
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:30:15
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:29:18
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:28:16
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:27:19
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:26:29
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:25:30
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:24:33
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:23:36
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:22:41
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:21:46
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:20:31
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:19:39
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:18:12
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:17:13
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 11:02:43
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:52:50
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:51:50
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:50:52
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:49:53
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:48:39
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:47:37
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:46:50
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:45:35
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:44:39
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:43:28
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:42:22
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:40:51
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:39:40
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:38:15
Wioletta KowalskaEdycja2013-05-15 10:36:14
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 11:04:06
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 11:02:04
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 11:01:01
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 10:59:21
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 10:58:32
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:16:57
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:14:33
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:11:26
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:08:05
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:07:04
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:06:02
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:05:13
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:04:29
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:03:42
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:02:53
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:02:03
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:01:05
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 11:00:18
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 10:59:20
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 10:58:35
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 10:57:49
Wioletta KowalskaEdycja2012-11-26 10:46:01
Wioletta KowalskaDodanie2012-11-26 09:44:38