Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Gospodarki Komunalnej

Inżynier Miasta:  mgr  Robert Kapuściński

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Ochrony Środowiska

 

  Planowanie i zagospodarownie przestrzenne:

      - wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego:

                   *  pobierz wniosek w wersji doc.

                   * pobierz wniosek w wersji pdf.

     


      - wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie

        zagospodarowania przestrzennego

                  *  pobierz wniosek w wersji doc.

                  *  pobierz wniosek w wersji pdf.


      Drogi gminne:

           - zajęcie pasa drogowego:

                  * pobierz wniosek o zajęcie pasa drogwego w wersji doc.

                  * pobierz wniosek o zajęcie pasa drogwego w wersji pdf.


     Gospodarka nieruchomościami: 

        - wniosek o wykup lokalu mieszkalnego:

                  * pobierz wniosek w wersji doc.

                 *  pobierz wniosek w wersji pdf.


        -  wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

                   *  pobierz wniosek w wersji doc.

                   *  pobierz wniosek w wersji pdf.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Dagmara KurtoEdycja2020-08-18 09:04:37
Dagmara KurtoEdycja2020-08-18 09:04:14
Dagmara KurtoEdycja2020-08-18 09:02:56
Dagmara KurtoEdycja2017-01-20 12:11:36
Dagmara KurtoEdycja2017-01-20 12:10:04
Dagmara KurtoEdycja2017-01-20 12:07:56
Dagmara KurtoEdycja2017-01-20 12:06:49
Dagmara KurtoEdycja2017-01-20 12:05:36
Dagmara KurtoEdycja2017-01-20 12:04:26
Pawel RomańskiEdycja2017-01-10 10:38:01
Dagmara KurtoEdycja2016-03-18 09:25:56
Dagmara KurtoEdycja2016-03-18 09:23:01
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:34:42
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:32:29
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:31:18
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:28:57
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:27:29
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:23:26
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:17:40
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:14:43
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:11:38
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:08:27
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 13:06:56
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 12:49:46
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 12:48:49
Krzysztof DerwińskiEdycja2013-04-09 10:21:30
Dagmara KurtoEdycja2008-05-26 09:18:40
Dagmara KurtoEdycja2008-05-26 09:17:21
Dagmara KurtoEdycja2008-05-26 09:16:03
Dagmara KurtoEdycja2008-05-26 09:15:10
Dagmara KurtoEdycja2008-05-26 09:13:21
Dagmara KurtoEdycja2008-05-26 09:12:07
Dagmara KurtoEdycja2008-05-26 09:11:09
Dagmara KurtoEdycja2008-05-26 09:09:53
Dagmara KurtoEdycja2008-05-26 09:09:02
Dagmara KurtoEdycja2008-05-26 09:07:44
Dagmara KurtoDodanie2008-05-26 08:07:30