Wydział Finansowo - Księgowy

Wydział Finansowo - Księgowy

FORMULARZE

Podatek leśny:  DL-1,   ZDL-1,   ZDL-2,   IL-1,   ZIL-1,   ZIL-2,   ZIL-3

Podatek od nieruchomości:   DN-1,   ZDN-1,   ZDN-2,   IN-1,   ZIN-1,   ZIN-2,   ZIN-3

Podatek rolny:   DR-1,   ZDR-1,   ZDR-2,   IR-1,   ZIR-1,   ZIR-2,   ZIR-3

Podatek od środków transportowych:   DT-1,   DT-1/A

ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego: wniosek,   zestawienie faktur

Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach:

* umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
* odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
* odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę


 Zaświadczenia

 Załączniki:

zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz kto figuruje w ewidencji nieruchomości, w rejestrze podatku rolnego
zaświadczenie – osoby fizyczne
zaświadczenie – osoby prawne

 Zwrot opłaty skarbowej

 Załączniki:

* wniosek o zwrot opłaty skarbowej

 Stwierdzenie nadpłatyUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:37:40
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:36:41
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:34:34
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:31:55
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:27:33
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:26:04
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:24:13
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:22:49
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:21:34
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:20:30
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:19:05
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:16:22
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:15:28
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:14:34
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:13:47
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:08:17
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:03:25
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 12:01:58
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:59:55
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:58:40
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:57:31
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:55:55
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:53:59
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:53:03
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:51:25
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:47:32
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:43:33
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:40:11
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:39:14
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:38:18
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:37:18
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:36:08
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:34:42
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:33:04
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:29:05
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:24:16
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:20:45
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:15:27
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:14:10
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:12:36
Wioletta KowalskaEdycja2019-10-29 11:09:45
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:21:57
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:21:01
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:20:14
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:19:26
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:18:43
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:18:01
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:15:56
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:15:12
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:14:22
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:13:45
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:13:05
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:12:21
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:11:38
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:09:26
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:42:55
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:41:38
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:40:30
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:27:06
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:25:50
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:22:19
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:21:28
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:20:34
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:17:49
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:06:11
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:04:54
Wioletta KowalskaEdycja2014-09-30 12:08:30
Wioletta KowalskaEdycja2014-08-01 12:52:52
Wioletta KowalskaEdycja2014-08-01 12:47:43
Wioletta KowalskaEdycja2014-06-17 15:34:47
Wioletta KowalskaEdycja2014-06-17 15:32:51
Wioletta KowalskaEdycja2014-06-17 15:28:19
Wioletta KowalskaEdycja2014-06-17 15:26:33
Wioletta KowalskaEdycja2014-05-14 14:08:26
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 12:25:35
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 12:19:28
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 12:07:25
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 11:57:40
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 11:52:46
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 11:40:03
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 11:22:07
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 11:20:10
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 10:51:26
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 10:44:32
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 10:40:19
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 15:08:05
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 15:02:18
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 15:00:13
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:57:16
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:51:36
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:49:13
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:12:57
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:11:18
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:08:15
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:51:25
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:48:05
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:37:19
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:35:46
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:33:21
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:27:30
Mariola KępińskaDodanie2008-05-12 08:31:09