Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026

Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OS.602.1.2019 z dnia 11.06.2019 r. o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu do pobraniaUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Justyna JankowskaEdycja2019-06-11 10:11:52
Justyna JankowskaEdycja2019-06-11 09:59:05
Paweł WróblewskiDodanie2019-06-11 09:12:15