Oświata

Petycja dotycząca V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"  więcej  więcej

 

Na podstawie  art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2203/  publikuję I aktualizację podstawowej kwoty dotacji:

       1. dla przedszkoli:

- podstawową kwotę dotacji    - 7.890,54 zł

 - statystyczną liczbę dzieci  w przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna – 208,

-  statystyczną liczbę dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta  Lipna   - 1,

       -   statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna   - 0,

       -   statystyczną liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna   - 0.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2018 więcej

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podstawie  art. 78 e ust. 1 oraz  art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),  oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna  z dnia 31 października 2017 Nr 56/2017

Publikuję :

  1. podstawową kwotę dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli i Niepublicznych Punktów Przedszkolnychdotowanych przez Gminę Miasta Lipna- 10.598,37 zł,

  2. statystyczną liczbę dzieciw przedszkolachprowadzonych przez Gminę Miasta Lipna – 213,

  3. statystyczną liczbę dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę MiastaLipna- 1,

  4. statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna- 0,

  5. statystyczną liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczychw placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna- 0.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla  nauczycieli szkół podstawowych, rodziców oraz uczniów szkół podstawowych.

Burmistrz Miasta Lipna  informuje  nauczycieli, rodziców oraz uczniów szkół podstawowych o możliwości używania bezpłatnego programu do nauki matematyki, w tym tabliczki mnożenia.

Program  został udostępniony na stronie  http://Aztekium.pl/Mistrz

______________________________________________________________________________

 Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

12 lipca bieżącego roku odbył się konkurs  na stanowiska dyrektorów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie oraz Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie.  Komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta Lipna wyłoniły następujących kandydatów na stanowiska dyrektorów:

- Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie – Panią Hannę Kułak

- Zespołu Przedszkoli Miejskich w Lipnie  - Panią Jolantę Wenderlich.

_________________________________________________________________________

 


Do mieszkańców Miasta Lipna

 

Burmistrz Miasta Lipna przypomina mieszkańcom miasta Lipna o realizacji zobowiązań wynikających z art. 18 us. 5 ustawy o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami/ zgodnie, z którymi rodzice /opiekunowie/ mają obowiązek powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat. Wzór pisma powiadamiającego (do pobrania) znajduje się poniżej, oraz w pokoju Nr 24-25 Urzędu Miejskiego w Lipnie, Plac Dekerta 8.
Powiadomienia należy dokonywać corocznie z początkiem roku szkolnego.
Nie spełnienie obowiązku nauki przez młodzież 16-18 lat zagrożone jest dla rodziców /opiekunów prawnych/ odpowiedzialnością w ramach przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek powiadomienia nie obowiązuje rodziców /opiekunów uczniów, którzy ukończyli 16 lat i uczą się w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lipnie

Wzór pisma

 _________________________________________________________________________________

                  

 

Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich na rok szkolny 2014/2015
Od dnia 10 marca 2014 roku rozpoczął się nabór do oddziałów przedszkolnych, oraz klas I szkół podstawowych, natomiast   w terminie od dnia 17 marca do dnia 11 kwietnia br prowadzony będzie nabór do przedszkoli miejskich. Regulaminy naboru wraz z terminami i wykazem wymaganych dokumentów   zamieszczone zostały na stronach BIP poszczególnych placówek oświatowych.
UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Mariusz WoźniakEdycja2018-10-23 14:22:18
Mariusz WoźniakEdycja2018-10-23 14:21:08
Mariusz WoźniakEdycja2018-05-28 08:29:19
Mariusz WoźniakEdycja2018-02-09 13:51:43
Mariusz WoźniakEdycja2018-02-09 13:50:47
Mariusz WoźniakEdycja2017-11-10 11:58:10
Mariusz WoźniakEdycja2017-09-20 12:00:02
Paweł WróblewskiEdycja2017-05-16 09:40:07
Mariusz WoźniakEdycja2016-07-15 12:55:52
Mariusz WoźniakEdycja2014-03-13 07:40:03
Mariusz WoźniakEdycja2014-02-07 15:05:19
Mariusz WoźniakEdycja2014-02-07 15:03:29
Mariusz WoźniakEdycja2012-11-14 07:53:14
Mariusz WoźniakEdycja2012-11-14 07:49:41
Mariusz WoźniakEdycja2011-06-21 12:14:33
Mariusz WoźniakEdycja2011-06-21 12:07:02
Paweł WróblewskiEdycja2011-05-10 13:08:58
Paweł WróblewskiEdycja2011-05-10 13:00:45
Mariusz WoźniakEdycja2007-12-20 13:02:35
Mariusz WoźniakEdycja2007-12-20 12:59:29
Mariusz WoźniakDodanie2007-12-20 12:49:57