Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Lipna - Pawła Banasika
złożone w ciągu 30 dni od daty ślubowania więcej
za rok 2014 więcej
za rok 2015 wiecej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Lipna - Doroty Łańcuckiej
za rok 2011 złożone w ciągu 30 dni od daty ślubowania więcej
za rok 2012 więcej
za rok 2013 więcej

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna - Jolanty Zielińskiej
za rok 2015 (w związku z powołaniem z na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna) wiecej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna - Dariusza Chmielewskiego
za rok 2011 (w związku z powołaniem z na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna) więcej
za rok 2012 więcej
za rok 2013 więcej
na koniec kadencji więcej

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta Lipna - Alicji Letkiewicz-Sulińskiej
za rok 2006 więcej
za rok 2007 więcej
za rok 2008 więcej
za rok 2009 więcej
za rok 2010 więcej
za rok 2011 więcej
za rok 2012 więcej
za rok 2013 więcej
za rok 2014 więcej

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta Lipna - Renaty Gołębiewskiej
Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) więcej
za rok 2015 więcej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej


Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta Lipna - Jolanty Maciejko 
za rok 2006 więcej
za rok 2007 więcej
za rok 2008 więcej
za rok 2009 więcej
za rok 2010 więcej
za rok 2011 więcej
za rok 2012 więcej
za rok 2013 więcej
za rok 2014 więcej
za rok 2014 (w związku odejściem ze stanowiska) więcej

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta Lipna - Marioli Michalskiej
za rok 2014 (w związku z objęciem stanowiska) więcej
za rok 2015 więcej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej

Paweł Komorowski - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej

Zofia Małgorzata Grodzicka - p. o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe (w związku z obięcem stanowska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 korekta więcej

Arkadiusz Bejger - Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie
Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora więcej

Arkadiusz Świerski - Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie
Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 ( korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Ewa Charyton - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Marzena Blachowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majatkowe za rok 2006 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

 

Dorota Kostecka - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2006 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Jarosław Lenkiewicz - Dyrektor MOSiR
Oświadczenie majatkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majatkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej

Piotr Grębicki - pełniący obowiązki Dyrektora MOSiR w Lipnie
Oświadczenie majatkowe za rok 2012 więcej

Krzysztof Górecki - Dyrektor MOSiR w Lipnie
Oświadczenie majątkowe (w związku z obięcem stanowska) więcej

Jarosław Zabłocki - Dytektor MOSiR w Lipnie
Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej

Krzysztof Spisz - Dytektor MOSiR w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Małgorzata Arent - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej

Jacek Góźdź - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2006 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Marzena Zielińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2006 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Hanna Kułak - Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie
Oświadczenie majatkowe za rok 2006 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe (na koniec pełnienia funkcji dyrektora) więcej
Oświadczenie majątkowe (w związku z obięcem stanowska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Danuta Szczepańska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie
Oświadczenie majatkowe za rok 2006 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej

Krystyna Smolińska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2006 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Jolanta Wenderlich - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe (na koniec pełnienia funkcji dyrektora) więcej

Jolanta Wenderlich - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe (w związku z obięcem stanowska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Maciej Rakowski - Z-ca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej

Mariusz Prądzyński - Z-ca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Grażyna Śmiechowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majatkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej

Marta Korpal - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej

Mariola Kępińska - Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2007 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej

Mariola Michalska - Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej

Iwona Kraszewska - Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej

Krystyna Strupczewska - Inspektor Wydziału Finansowo-Księgowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2006 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej

Renata Gołębiewska - Dyrektor Wydziału Administracyjnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej

Dorota Sadowska - Inspektor Wydziału Administracyjnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2008 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2009 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2010 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2011 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2012 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej

Ewelina Trąbka - Podinspektor ds. odpadami komunalnymi
Oświadczenie majątkowe za rok 2013 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcejUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-09-26 13:41:12
Pawel RomańskiEdycja2018-09-26 13:09:40
Pawel RomańskiEdycja2018-09-26 09:48:40
Pawel RomańskiEdycja2018-06-26 13:31:31
Pawel RomańskiEdycja2018-06-13 11:42:19
Pawel RomańskiEdycja2018-06-13 11:40:43
Pawel RomańskiEdycja2018-06-13 11:24:34
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:56:39
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:52:16
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:43:05
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:38:20
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:34:16
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:31:38
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:27:46
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:22:02
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 14:04:05
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 13:11:41
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 13:08:54
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 13:02:11
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 12:59:46
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 12:57:49
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 12:25:17
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 12:21:45
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 12:13:43
Pawel RomańskiEdycja2018-02-28 08:44:41
Pawel RomańskiEdycja2018-02-28 08:39:52
Pawel RomańskiEdycja2017-12-28 11:18:24
Pawel RomańskiEdycja2017-11-09 12:42:57
Pawel RomańskiEdycja2017-11-09 12:32:31
Pawel RomańskiEdycja2017-11-09 12:05:42
Pawel RomańskiEdycja2017-07-24 11:55:23
Pawel RomańskiEdycja2017-07-07 13:06:25
Pawel RomańskiEdycja2017-06-22 14:31:51
Pawel RomańskiEdycja2017-06-22 14:26:50
Pawel RomańskiEdycja2016-11-02 12:07:20
Pawel RomańskiEdycja2016-07-15 08:41:30
Pawel RomańskiEdycja2016-05-30 14:57:33
Pawel RomańskiEdycja2016-05-30 14:49:58
Pawel RomańskiEdycja2016-05-30 14:48:02
Pawel RomańskiEdycja2016-05-30 10:45:13
Pawel RomańskiEdycja2016-05-30 10:38:12
Pawel RomańskiEdycja2016-04-05 12:02:03
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 12:22:15
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 09:08:54
Pawel RomańskiEdycja2015-10-01 13:26:08
Pawel RomańskiEdycja2015-10-01 13:24:38
Pawel RomańskiEdycja2015-10-01 13:19:00
Pawel RomańskiEdycja2015-07-16 10:36:58
Pawel RomańskiEdycja2015-07-13 11:13:49
Pawel RomańskiEdycja2015-07-13 11:12:38
Pawel RomańskiEdycja2015-07-13 11:07:14
Pawel RomańskiEdycja2015-03-03 13:29:34
Pawel RomańskiEdycja2015-03-03 13:25:21
Pawel RomańskiEdycja2014-07-01 14:51:40
Pawel RomańskiEdycja2014-07-01 14:47:43
Pawel RomańskiEdycja2014-06-23 12:43:53
Pawel RomańskiEdycja2014-06-23 12:42:23
Pawel RomańskiEdycja2014-06-23 12:40:02
Pawel RomańskiEdycja2014-06-23 12:07:51
Pawel RomańskiEdycja2014-06-23 11:47:11
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:18:29
Pawel RomańskiEdycja2013-09-03 10:30:28
Pawel RomańskiEdycja2013-09-03 10:27:31
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:28:13
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:27:44
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:26:44
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:21:35
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:17:28
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:11:02
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:10:35
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:09:33
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:07:48
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:02:34
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:00:31
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 10:05:25
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:37:50
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:36:22
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:24:22
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:24:02
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:19:58
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:17:08
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:16:03
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:15:38
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:14:02
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:09:05
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:04:58
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 08:59:27
Pawel RomańskiEdycja2012-07-03 14:49:53
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 13:06:06
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 13:03:10
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:59:08
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:54:40
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:47:09
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:46:19
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:45:16
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:16:26
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:15:23
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:13:28
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:11:52
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:02:33
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 11:58:51
Pawel RomańskiEdycja2011-05-30 14:28:22
Pawel RomańskiEdycja2011-05-30 14:15:06
Pawel RomańskiEdycja2011-05-30 14:10:59
Pawel RomańskiEdycja2011-03-22 08:27:01
Pawel RomańskiEdycja2011-03-22 08:25:38
Pawel RomańskiEdycja2011-03-22 08:22:30
Pawel RomańskiEdycja2011-03-22 08:19:24
Pawel RomańskiEdycja2011-03-15 11:24:32
Pawel RomańskiEdycja2011-03-15 11:17:21
Pawel RomańskiEdycja2011-03-15 11:13:44
Pawel RomańskiEdycja2010-10-08 11:31:55
Mariusz WoźniakEdycja2010-10-06 13:23:57
Pawel RomańskiEdycja2010-08-06 09:38:26
Pawel RomańskiEdycja2010-08-06 09:37:33
Pawel RomańskiEdycja2010-08-05 15:11:04
Pawel RomańskiEdycja2010-08-05 15:08:17
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 14:07:53
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 10:04:22
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 09:28:00
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 09:27:05
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 09:10:40
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 09:02:09
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 08:36:53
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 08:30:01
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 08:24:42
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 08:11:31
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 08:10:50
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-09 10:58:40
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-02 09:26:03
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-01 13:57:51
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-01 13:57:06
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-14 13:48:39
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 14:37:39
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 14:34:03
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 10:27:21
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 10:24:17
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 10:12:25
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 10:10:59
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-12 11:13:52
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-12 08:39:41
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-11 14:20:47
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-11 13:14:00
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-11 13:07:55
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-11 13:05:41
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-11 09:09:30
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-04 11:56:46
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-04 11:21:22
Mariusz WoźniakEdycja2007-10-02 15:22:59
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 10:19:36
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 10:08:40
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 09:45:40
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 09:41:41
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 09:34:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 14:39:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 13:32:28
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 13:02:21
Mariusz WoźniakDodanie2007-09-10 12:56:42