Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych

1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) - dokument do pobrania ...

2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) - dokument do pobrania ...

3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) - dokument do pobrania ...

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Paweł WróblewskiEdycja2018-05-25 10:40:47
Paweł WróblewskiEdycja2018-05-25 10:38:51
Paweł WróblewskiEdycja2018-05-25 10:34:28
Paweł WróblewskiEdycja2018-05-25 10:32:04
Paweł WróblewskiEdycja2018-05-25 10:28:19
Paweł WróblewskiEdycja2018-05-25 10:25:36
Paweł WróblewskiDodanie2018-05-25 10:23:13