Złożone petycje - 2020 rok

Petycja Nr 1.

Data złożenia petycji: 2020-06-19

Petycja w sprawie: Wniosek - Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - Jawność Transparentność to Uczciwa Konkurencja.

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach):

Osoba Prawna: Szulc-Efekt Sp. z o.o. KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Treść petycji (pdf)

Odpowiedz na w/w petycję (doc)

Podpis elektroniczny (xades)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petycja Nr 3.

Data złożenia petycji: 2020-08-03

Petycja w sprawie: Wniosek - Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach):

Osoba Prawna: 

Szulc-Efekt Sp. z o.o. KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

Treść petycji (pdf)

03.09.2020 - Odpowiedź na w/w petycję (pdf)

Odpowiedz na w/w petycję (doc)

Podpis elektroniczny (xades)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petycja Nr 4.

Data złożenia petycji: 2020-09-24

Petycja w sprawie: Prośba - Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - Jawność Transparentność to Uczciwa Konkurencja.

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach):

Osoba Prawna: Joanna Stec-Machowska Sp. z o.o. KRS: 0000475000
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

Treść petycji

Odpowiedź na w/w petycję

 

 

 

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Mariusz WoźniakEdycja2020-09-30 11:56:43
Mariusz WoźniakEdycja2020-09-30 11:51:39
Pawel RomańskiEdycja2020-09-03 12:04:20
Pawel RomańskiEdycja2020-09-03 11:59:37
Pawel RomańskiEdycja2020-08-13 12:02:03
Pawel RomańskiEdycja2020-08-13 11:58:57
Pawel RomańskiEdycja2020-08-13 11:57:03
Paweł WróblewskiEdycja2020-06-30 12:31:22
Paweł WróblewskiEdycja2020-06-30 12:23:50
Paweł WróblewskiDodanie2020-06-30 12:16:50