Złożone petycje - 2019 rok

Złożone petycje - 2019 rok

Petycja Nr 1.

Data złożenia petycji: 2019-03-25

Petycja w sprawie: przesłanie do lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Miasta Lipna - linku do informacji w portalu Mikroporady dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw.

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Osoba Prawna:Dr Bogusław J.Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja KRS: 0000318482
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Krodzisk Mazowiecki
Współwnioskodawca: Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1

 

Treść petycji (pdf)

Odpowiedz na w/w petycję (pdf)
 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Mariusz WoźniakEdycja2019-04-17 10:42:34
Mariusz WoźniakEdycja2019-03-29 10:08:45
Mariusz WoźniakEdycja2019-03-29 09:48:42
Mariusz WoźniakEdycja2019-03-29 09:46:30
Pawel RomańskiDodanie2019-03-29 08:57:14