Złożone petycje - 2018 rok

Złożone petycje - 2018 rok

Petycja Nr 1.

Data złożenia petycji: 14.03.2018r.

Petycja w sprawie: Petycja w sprawie podpisania przez Lipno Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (CEMR).

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Osoba Prawna:

Partia Razem Okręg Toruński
ul. Rabiańska 17/21
87-100 Toruń

Treść petycji (pdf)

Odpowiedz na w/w petycję (pdf)
11.04.2018r.

___________________________________________________________________________________________

Petycja Nr 2

Data złożeżenia petycji: 19.04.2018 r.

Petycja w sprawie: projektu założeń zaopatrzenia w ciepło

Dane wnoszącego petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o. Warszawa, ul. Poligonowa 1

Treść petycji

Odpowiedź na Petycję

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Petycja Nr 3

Data złożenia petycji: 14.07.2018 r.

Petycja w sprawie: oszczędnści przy inwestycjach drogowych

Dane wnoszącego petycję: Semico Sp. z o.o., ul. Franciszkańska 17/25, 97-733 Warszawa

Treść petycji

Odpowiedź na PetycjęUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-07-30 14:37:54
Pawel RomańskiEdycja2018-04-11 13:42:49
Pawel RomańskiEdycja2018-04-11 13:40:44
Pawel RomańskiEdycja2018-04-09 10:08:38
Pawel RomańskiEdycja2018-03-16 09:09:10
Pawel RomańskiDodanie2018-03-16 09:04:17