Złożone petycje - 2017 rok

Złożone petycje - 2017 rok

Petycja Nr 1.

Data złożenia petycji: 09.02.2017r.

Petycja w sprawie: Petycja w sprawie publikacji otrzymanego wniosku.

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Osoba Prawna:

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Treść petycji (doc)

Odpowiedz na w/w petycję (doc)

Odpowiedz na w/w petycję (XADES) - dokument podpisany elektronicznie.
09.03.2017r.

 

___________________________________________________________________________________________

Petycja Nr 2.


Data złożenia petycji: 04.06.2017r.

Petycja w sprawie: Petycja w przedmiocie zamieszczenia - na stałe - w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta baneru mikroporady.

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodziska Mazowiecki
KRS: 0000318482

Treść petycji (pdf)

Odpowiedz na w/w petycję (pdf)|
06.06.2017r.

___________________________________________________________________________________________

Petycja Nr 3.

Data złożenia petycji: 23.06.2017r.

Petycja w sprawie: Petycja w sprawie kanalizacji na ul. Górnej

Dane wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Osoby fizyczne:

mieszkańcy ul. Górnej

Treść petycji: ( w pdf. )

Odpowiedź na petycję: ( w pdf )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiEdycja2017-07-03 12:41:02
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 15:54:27
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 15:51:56
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 15:03:28
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 14:59:31
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 14:57:02
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 14:56:17
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 14:54:11
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 14:51:56
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 14:51:17
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 14:45:08
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 14:17:18
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 14:10:43
Pawel RomańskiEdycja2017-06-06 14:10:16
Pawel RomańskiEdycja2017-03-09 12:45:39
Pawel RomańskiEdycja2017-03-09 12:45:07
Pawel RomańskiEdycja2017-03-09 12:40:41
Pawel RomańskiEdycja2017-03-09 09:07:56
Pawel RomańskiEdycja2017-02-20 10:50:44
Pawel RomańskiDodanie2017-02-20 10:42:06