Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna za rok 2008

 

Zarządzenie Nr 1/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 stycznia 2008 roku

w sprawie: wyznaczenie komisji przetargowej więcej


 Zarządzenie Nr 2/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 stycznia 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej więcej

 


 

Zarządzenie Nr 3/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 stycznia 2008 roku

w sprawie: trybu i zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ludności. więcej

 


 

 

Zarządzenie Nr 4/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 stycznia 2008 roku

w sprawie: zasad i trybu przygotowania uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej w Lipnie oraz zarządzeń i innych aktów prawnych Burmistrza Miasta Lipna. więcej


 Zarządzenie Nr 5/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2008 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miejskiej w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 6/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych. więcej


 Zarządzenie Nr 7/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 lutego 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 8/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie: ustalenia odpłatności na usługi opiekuńcze w 2008 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 9/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie: utworzenia Świetlicy Środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 10/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie do zlecenia remontu. więcej


 Zarządzenie Nr 11/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lutego 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej


 Zarządzenie Nr 12/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lutego 2008 roku

w sprawie: zasad powoływania komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych, remontowych oraz zakupów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej


 Zarzadzenie Nr 13/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej


 Zarzadzenie Nr 14/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 czerwca 2008r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2007 rok. więcej


 Zarządzenie Nr 15/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 kwietnia 2008 roku

w sprawie: poddania procesowi konsultacji społecznych aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna. więcej


 Zarządzenie Nr 16/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 kwietnia 2008 roku

w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Lipna więcej

 Zał. Nr 1 więcej


 Zarządzenie Nr 17/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej więcej 


 Zarządzenie Nr 18/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie: przeprowadzenia deratyzacji. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 19/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 kwietnia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej

Zał. Nr 1 więcej


 Zarządzenie Nr 20/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 kwietnia 2008 roku

w sprawie: poddania procesowi konsultacji społecznych Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasta Lipna więcej


 Zarzadzenie Nr 21/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2008 roku

więcej

 


 

Zarządzenie Nr 23/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2008 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego więcej


  Zarządzenie Nr 24/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: nadania instrukcji dostarczania korespondencji przez gońców więcej

 Zał. Nr 1 więcej


 Zarządzenie Nr 25/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

więcej


 Zarządzenie Nr 26/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 76/2007 Burmistrza Miasta Lipna z 22 listopada 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie więcej


 Zarzadzenie Nr 27/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Lipna z 22 marca 2007 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy więcej


 Zarządzenie Nr 28/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 maja 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipna na rok 2008. więcej

 Uzasadnienie więcej


 Zarządzenie Nr 29/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej 


 Zarządzenie Nr 30/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2008 roku

w sprawie: unieważnienia procedur konkursowych na kandydatów stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie więcej

 


 

Zarządzenie Nr 31/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2008 roku

w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie więcej

 


 

Zarządzenie Nr 32/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 czerwca 2008 roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej więcej

 


 

Zarządzenie Nr 33/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej wiecej

 


 

Zarządzenie Nr 34/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 35/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 36/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 37/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej


 

Zarządzenie Nr 38/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej więcej

 


 

Zarządzenie Nr 39/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 40/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 czerwca 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 41/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 42/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 lipca 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej więcej

 


 

Zarządzenie Nr 43/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmiany w budżecie Miasta Lipna na rok 2008. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 45/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 46/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 47/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 48/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia Pana Pawła wróblewskiego administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 49/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie więcej


 

Zarządzenie Nr 51/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 60/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie dokumentacji opisujacej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miasta i Urzędu Miejskiego w Lipnie z dnia 12 czerwca 2007 roku więcej

 


 

Zarządzenie Nr 52/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie więcej

 


 

Zarządzenie Nr 54/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 sierpnia 2008r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Lipna za I półrocze 2008r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 54a/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 sierpnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 55/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Lipna na rok 2008. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 57/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 września 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 58/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 września 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia godzin pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 59/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 września 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza. więcej

 


 

 

Zarządzenie Nr 60/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 września 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Lipna na rok 2008 więcej

 


 

Zarządzenie Nr 61/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zakupionych pojemników de selektywnej zbiórki odpadów więcej

 


 

Zarządzenie Nr 62/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 października 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z realizacją zadania - Hermetyzacja urządzeń przepompowni ścieków więcej

 


 

Zarządzenie Nr 63/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 października 2008 roku

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 18A z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji d/s przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna więcej

 


 

Zarządzenie Nr 64/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 października 2008 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z realizacją zadania - Budowa kanalizacji wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Lipno, ul. Polna więcej

 


 

Zarządzenie Nr 65/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 października 2008 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z realizacją zadania - Przebudowa ulic Dębowej i Modrzewiowej w Lipnie więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 66/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie więcej

 


 

Zarządzenie Nr 67/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 października 2008 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 68/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 października 2008 roku

w sprawie upoważnienia Inspektora ds. stypandiów szkolnych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza więcej

 


 

Zarządzenie Nr 69/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 września 2008 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych więcej

 


 

Zarządzenie Nr 70/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Lipna na 2008 rok więcej

 


Zarządzenie nr 71/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie: upwoażnienia Kierownika Działu Analaiz i Realizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 72/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu miasta Lipno na 2009 rok. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 73/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 74/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzeia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 75/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 grudnia 2008 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikoi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 76/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 grudnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. więcej

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 77/ 2008
Burmistrz Miasta Lipna
z dnia 8 grudnia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 78/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 grudnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z realizacją zadania- Wymiana i instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie. więcej
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 79/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipna za rok 2008. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 80/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenia nr 81/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.  więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zarządzenie nr 82/2008
Burimistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Lipna oraz jednostki organizacyjne Miasta Lipna.
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 82/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2008 roku

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Lipna oraz jednostki organizacyjne MIasta Lipna. więcej
 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 14:22:09
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 13:43:48
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 13:37:15
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 13:35:27
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 13:34:19
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 13:12:32
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 12:57:32
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 12:53:29
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 12:49:21
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 12:20:03
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 12:02:29
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 11:56:15
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 11:52:30
Pawel RomańskiEdycja2018-11-30 11:51:56
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 08:15:37
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:39:28
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:35:58
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:35:46
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:33:23
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:32:48
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:48:16
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:42:56
Pawel RomańskiEdycja2012-05-16 10:15:54
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:47:22
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:46:40
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:45:33
Mariusz WoźniakEdycja2008-11-07 13:51:10
Mariusz WoźniakEdycja2008-11-07 12:40:45
Mariusz WoźniakEdycja2008-09-16 09:27:26
Mariusz WoźniakEdycja2008-08-19 12:57:36
Mariusz WoźniakEdycja2008-08-19 12:23:28
Mariusz WoźniakEdycja2008-08-19 12:07:50
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-02 11:00:40
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-02 10:54:15
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-02 10:38:11
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-02 10:28:52
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-02 09:48:27
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-02 09:48:26
Mariusz WoźniakEdycja2008-03-26 13:42:16
Mariusz WoźniakEdycja2008-03-26 12:59:24
Mariusz WoźniakDodanie2008-03-26 12:40:59