Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2020

Zarządzenie Nr 1/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszcęcia postępowania sprawdzającego. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. więcej
Uzasadnienie więcej
Załącznik 1 więcej
Załącznik 1.1 więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021. więcej
Załącznik nr 1 więcej
Załącznik nr 2 więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie: likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 124 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania (dwa-1) przy Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2020 roku. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 lutego 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450t.j.) więcej
Załącznik nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lutego 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Miasta Lipna więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...
Załacznik nr 3 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. więcej...
Uzasadnienie więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11.01.2019 roku w sprawie określenia zasad użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna, ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia jazd lokalnych lub podróży służbowej oraz zwrotu kosztów z tego tytułu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu MIasta za IV kwartał 2019 r. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 marca 2020 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifkacji wojskowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 marca 2020 roku

w sprawie: zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie miasta Lipna. więcej...
Uzasadnienie: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawieUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 15:07:24
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 15:04:57
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 14:51:18
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 14:47:26
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 14:43:50
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 14:39:41
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 13:57:52
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 13:47:44
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-25 12:56:30
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 16:03:54
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 16:03:31
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:55:41
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:46:39
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:46:13
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:44:20
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:39:27
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:36:07
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:28:01
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 15:25:49
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-09 15:07:11
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-09 15:03:55
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-09 14:50:19
Pawel RomańskiEdycja2020-03-09 14:44:30
Krzysztof KuberskiDodanie2020-03-09 14:38:18