Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2019

Zarządzenie Nr 1/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia

w sprawie: w sprawie określenia zasad użytkowania pojazdów prywatnych  do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna, ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia jazd lokalnych lub podróży służbowej oraz zwrotu kosztów z tego tytułuwięcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 więcej....


Załącznik nr 1 do oferty - wzór oferty na realizację zadania więcej...
Załącznik nr 2 do oferty więcej...
Załącznik nr 2 do ogłoszenia więcej...
Załącznik nr 2 do umowy więcej..
Załącznik nr 3 do umowy więcej...
Załącznik nr 4 do umowy więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie: upoważnienia Pani Kingi Jagielskiej do wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz zawiadomień administracyjnych w imieniu Burmistrza. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31.01.2019 roku

w sprawie: w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2019/2020. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 . więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia

w sprawie:

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2019-02-07 15:04:52
Pawel RomańskiEdycja2019-01-31 14:14:12
Pawel RomańskiEdycja2019-01-31 14:11:01
Pawel RomańskiEdycja2019-01-17 07:46:57
Pawel RomańskiEdycja2019-01-17 07:44:06
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 14:34:03
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 14:31:41
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 14:30:13
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 14:25:57
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 14:23:34
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 14:18:36
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 14:11:37
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 14:09:44
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 14:06:20
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 14:04:10
Pawel RomańskiEdycja2019-01-11 13:59:30
Pawel RomańskiDodanie2019-01-11 13:51:45