Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2018

Zarządzenie Nr 1/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 stycznia 2018 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2018/2019. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2018 roku. więcej...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia więcej
Wzór oferty więcej
Informacja dotycząca wypełnienia oferty -  więcej 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

Załącznik nr 1 więcej...
Wzór oferty na realizację zadania więcej...
Załącznik nr 2 do oferty więcej...
Załącznik nr 2 do ogłoszenia więcej...
Załącznik nr 2 do umowy więcej... 
Załącznik nr 3 do umowy więcej 
Załącznik nr 4 do umowy więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7 /18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia7 lutego 2018 roku

w sprawie: ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Lipna jest organem prowadzącym.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie:podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za IV kwartał 2017r. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: w sprawie ogłoszenia winików otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) więcej

Załącznik nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej..

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej..

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizaci zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 18/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej..

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: ustalenia wzoru wniosków o udzielenie dotacji oraz rozzliczenia rocznego dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie: powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23 /18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-08-30 14:13:52
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 12:17:46
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 10:59:40
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 10:47:11
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 09:58:54
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 14:54:27
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 14:26:14
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 14:11:51
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 13:42:19
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 12:38:47
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 12:30:25
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 11:54:12
Pawel RomańskiEdycja2018-03-23 11:03:18
Pawel RomańskiEdycja2018-03-23 11:00:11
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:58:18
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:46:02
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:44:49
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:41:07
Pawel RomańskiEdycja2018-02-23 09:49:22
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:25:23
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:24:37
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:24:09
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:23:39
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:22:35
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:21:31
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:14:38
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 13:16:45
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:27:13
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:26:10
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:08:59
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:06:33
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:03:58
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 09:58:28
Pawel RomańskiDodanie2018-02-09 09:57:41