Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2017

Zarządzenie Nr 1/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie: ustalenia wartości podstawy dla celów obliczenia kwot odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Lipnie w 2017 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie: zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna, w tym budynków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, które będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2017 r. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego Miasta Lipna i Gminy Lipna, położonego w Złotopolu”. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie: zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipnie wykonującym prace przy monitorach ekranowych. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego Lipnie dokonujących czynności kontrolnych. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2017 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817). więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowiska:
- dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie, ul. Włocławska 18,
- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie, Al. Traugutta 2
- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie, Plac 11- go Listopada 13. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 marca 2017 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 0217 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie: powołania składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska: dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 im. Doroty Geller w Lipnie, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2016 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 10:43:10
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 08:15:19
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 08:12:10
Pawel RomańskiEdycja2017-04-18 12:54:28
Pawel RomańskiEdycja2017-04-18 12:54:10
Pawel RomańskiEdycja2017-04-18 12:53:50
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:37:03
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:34:05
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:28:55
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:23:37
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:18:06
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:16:23
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:04:15
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:54:19
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:54:06
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:53:55
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:53:42
Pawel RomańskiEdycja2017-01-10 11:25:26
Pawel RomańskiDodanie2017-01-10 11:24:19