Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2007 i 2006

Zarządzenie Nr 69/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lipna na rok 2007. więcej

Zał. Nr 1
Zał. Nr 2
Zał. Nr 1.1
Zał. Nr 2.1


 

Zarządzenie Nr 65/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lipna na rok 2007. więcej

Zał. Nr 1
Zał. Nr 2

 


 

Zarządzenie Nr 64/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Lipna za I półrocze 2007 roku. więcej

Informacja opisowa
Zał. Nr 1
Zał. Nr 2

 


 

Zarządzenie Nr 63/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 sierpnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 62/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 sierpnia 2007 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 61/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lipna na rok 2007.więcej

 

 


 

  Zarządzenie Nr 59/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 58/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie: konkursu na „Najładniejszy balkon, ogródek przydomowy” na terenie miasta Lipna. więcej

regulamin konkursu

  


 

 Zarządzenie Nr 57/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji odbiorowej. więcej

  


 

Zarządzenie Nr 56/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 31/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 03 kwietnia 2007r. w sprawie nadania regulaminu nagradzania i premiowania w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

  


 

 Zarządzenie Nr 55/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. więcej

 Zał. Nr 1 do Zarządzenia

 


 

 Zarządzenie Nr 54/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 52/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 10.000 Euro więcej

 Zał. nr 1
 Zał. nr 2

 


 

  Zarządzenie Nr 51a/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 maja 2007r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 45/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 14 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania składów komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów więcej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie

 


 Zarządzenie Nr 50/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 maja 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lipna na 2007 rok więcej

 Zał. nr 1 do Zarządzenia
 Zał. nr 2 do Zarządzenia
 Zał. nr 2.1 do Zarządzenia
 Zał. nr 3 do Zarządzenia
 Zał. nr 4 do Zarządzenia

 


 

                                                                           Zarządzenie Nr 49/2007
                                                                        
Burmistrza Miasta Lipna
                                                                        z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej więcej

 


  Zarządzenie Nr 48/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu miasta Lipna i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2006r. więcej

 


  Zarządzenie Nr 47/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 46/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 45a/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 45/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania składów komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektorów: więcej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie

 

 


 

 Zarządzenie Nr 44/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 43/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 


 Zarządzenie Nr 42/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 

 


 

Zarządzenie Nr 41/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 40/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 39/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 

 


 

Zarządzenie Nr 38/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 37/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektorów: więcej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie

Ogłoszenie o konkursie więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 36/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej. więcej

 

 


 

Zarządzenie Nr 35/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lipna na 2007 rok. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 34/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu Konkursu na Kandydata na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie. więcej

Regulamin Konkursu więcej

 


 

    Zarządzenie Nr 33/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

   Zarządzenie Nr 32/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 kwietnia 2007 roku

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 18A z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji d/s przyznawania dopłat do czesnego dla studiującdych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej

 


 

   Zarządzenie Nr 31/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2007 roku

w sprawie: nadania regulaminu nagradzania i premiowania w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

Zał. Nr 1
Zał. Nr 2

 


 

   Zarządzenie Nr 30/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 marca 2007 roku

w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. więcej

Wniosek więcej

 


 

   Zarządzenie Nr 29/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2007 rok. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 28/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 27/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 26/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lipna na 2007 rok. więcej

 


 

   Zarządzenie Nr 25/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 marca 2007 roku

zmieniające zarzadzenia w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości Miasta Lipna oraz zakładowego planu kont dla budżetu miasta, jednostek organizacyjnych, środków specjalnych i funduszy celowych. więcej

Załacznik Nr 1
Załacznik Nr 2

 


 

  Zarządzenie Nr 24/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 marca 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu będącym na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 23/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielenie informacji publicznej w postaci papierowej i na nośnikach elektronicznych. więcej

Wniosek więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 22/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lutego 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lipnie "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie". więcej

System zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie więcej
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie więcej
Wniosek o przyjęcie nowego pracownika więcej
Formularz opisu stanowiska pracy w urzędzie więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne więcej
Karta głosowania komisji rekrutacyjnej więcej
Protokół naboru kandydatów na stanowisko pracy w Urzędzie więcej
Informacja o wynikach naboru więcej
Zakres czynności więcej
Oświadczenie więcej
Wniosek o przedłużenie umowy więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 21/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lutego 2007 roku

w sprawie: określenia osób uprawnionych do korzystania z biletów ulgowych na Krytej Pływalni w Lipnie. więcej

Załacznik Nr 1 więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 20/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lutego 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej

Regulamin Krytej Pływalni w Lipnie więcej

 


 

   Zarządzenie Nr 19/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 18/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2007 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 17/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 16/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 15/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 stycznia 2007 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie w Krytej w Lipnie. więcej

Cennik usług na Krytej Pływalni w Lipnie więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 14/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 stycznia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lipna na 2007 rok.

 


 

  Zarządzenie Nr 13/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 12/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 stycznia 2007 roku

w sprawie: zasad korzystania z telefonów komórkowych do celó służbowych. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 11a/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: dokumentacji opisującej .

 


 

  Zarządzenie Nr 11/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2006 rok.

 


 

  Zarządzenie Nr 10/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przeglądów i typowania. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 9/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 8/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 7/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 6/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustanowienia Regulaminu prac komisji przetargowej. więcej

Regulamin więcej
Oświadczenie więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 5/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

 


  Zarządzenie Nr 4/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielenia zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 6.000 euro. więcej

Zał. Nr 1 więcej
Zał. Nr 2 więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 3/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustanowienia Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

Instrukcja w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych więcej
Wniosek więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 2/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

Załacznik Nr 1 więcej
Załacznik Nr 2 więcej
Załacznik Nr 3 więcej
Załącznik Nr 4 więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 1/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej

 

 

 

 


 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:32:37
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:48:28
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:47:40
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:46:12
Mariusz WoźniakEdycja2007-10-02 14:56:19
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 11:29:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 11:29:19
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 11:13:58
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 11:09:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 10:26:50
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 13:05:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 13:03:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 12:54:23
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 12:39:33
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 12:01:46
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 11:59:58
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 11:50:34
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 11:29:58
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 10:42:30
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 10:25:34
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 10:13:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 09:22:27
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 09:13:17
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 08:58:43
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 14:45:18
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 13:13:46
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 13:13:08
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 11:54:22
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 11:43:32
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 10:01:50
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 09:56:21
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 09:38:05
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 09:04:27
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 08:41:00
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 08:32:27
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 08:20:04
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 08:05:43
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 07:45:26
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 13:24:55
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 13:17:35
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 13:14:26
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 13:00:42
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:59:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:47:34
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:45:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:34:44
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:28:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:23:54
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:18:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:14:17
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:08:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:17:14
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:14:55
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:11:05
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:08:24
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:05:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:02:44
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:59:59
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:54:31
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:49:11
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:36:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:28:59
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:24:28
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:20:45
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:04:55
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:55:04
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:50:35
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:43:13
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:41:39
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:39:52
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:38:03
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:36:07
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:34:23
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:32:21
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:20:11
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:17:31
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:14:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:44:39
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:39:20
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:36:03
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:24:46
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:18:23
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:14:33
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:12:46
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:05:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:01:35
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 13:53:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:53:33
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:46:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:37:00
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:33:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:29:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:25:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:18:27
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:09:58
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:07:17
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 09:59:13
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 09:55:40
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 08:56:45
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 08:42:19
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 08:39:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 10:25:11
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 10:18:52
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 09:51:44
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 09:48:34
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 09:34:03
Michał ArdanowskiDodanie2007-08-16 12:34:55