Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2007 i 2006

Zarządzenie Nr 69/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lipna na rok 2007. więcej

Zał. Nr 1
Zał. Nr 2
Zał. Nr 1.1
Zał. Nr 2.1


 

Zarządzenie Nr 65/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lipna na rok 2007. więcej

Zał. Nr 1
Zał. Nr 2

 


 

Zarządzenie Nr 64/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Lipna za I półrocze 2007 roku. więcej

Informacja opisowa
Zał. Nr 1
Zał. Nr 2

 


 

Zarządzenie Nr 63/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 sierpnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 62/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 sierpnia 2007 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 61/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lipna na rok 2007.więcej

 

 


 

  Zarządzenie Nr 59/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 58/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie: konkursu na „Najładniejszy balkon, ogródek przydomowy” na terenie miasta Lipna. więcej

regulamin konkursu

  


 

 Zarządzenie Nr 57/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji odbiorowej. więcej

  


 

Zarządzenie Nr 56/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 31/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 03 kwietnia 2007r. w sprawie nadania regulaminu nagradzania i premiowania w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

  


 

 Zarządzenie Nr 55/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. więcej

 Zał. Nr 1 do Zarządzenia

 


 

 Zarządzenie Nr 54/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 52/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 10.000 Euro więcej

 Zał. nr 1
 Zał. nr 2

 


 

  Zarządzenie Nr 51a/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 maja 2007r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 45/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 14 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania składów komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów więcej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie

 


 Zarządzenie Nr 50/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 maja 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lipna na 2007 rok więcej

 Zał. nr 1 do Zarządzenia
 Zał. nr 2 do Zarządzenia
 Zał. nr 2.1 do Zarządzenia
 Zał. nr 3 do Zarządzenia
 Zał. nr 4 do Zarządzenia

 


 

                                                                           Zarządzenie Nr 49/2007
                                                                        
Burmistrza Miasta Lipna
                                                                        z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej więcej

 


  Zarządzenie Nr 48/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2007 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu miasta Lipna i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2006r. więcej

 


  Zarządzenie Nr 47/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 46/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 45a/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 45/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania składów komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektorów: więcej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie

 

 


 

 Zarządzenie Nr 44/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 43/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 


 Zarządzenie Nr 42/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 

 


 

Zarządzenie Nr 41/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 40/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 39/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 

 


 

Zarządzenie Nr 38/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 37/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektorów: więcej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie

Ogłoszenie o konkursie więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 36/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2007 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej. więcej

 

 


 

Zarządzenie Nr 35/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lipna na 2007 rok. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 34/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu Konkursu na Kandydata na Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie. więcej

Regulamin Konkursu więcej

 


 

    Zarządzenie Nr 33/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

   Zarządzenie Nr 32/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 kwietnia 2007 roku

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 18A z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji d/s przyznawania dopłat do czesnego dla studiującdych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej

 


 

   Zarządzenie Nr 31/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2007 roku

w sprawie: nadania regulaminu nagradzania i premiowania w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

Zał. Nr 1
Zał. Nr 2

 


 

   Zarządzenie Nr 30/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 marca 2007 roku

w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. więcej

Wniosek więcej

 


 

   Zarządzenie Nr 29/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2007 rok. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 28/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 27/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 26/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lipna na 2007 rok. więcej

 


 

   Zarządzenie Nr 25/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 marca 2007 roku

zmieniające zarzadzenia w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości Miasta Lipna oraz zakładowego planu kont dla budżetu miasta, jednostek organizacyjnych, środków specjalnych i funduszy celowych. więcej

Załacznik Nr 1
Załacznik Nr 2

 


 

  Zarządzenie Nr 24/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 marca 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu będącym na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 23/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielenie informacji publicznej w postaci papierowej i na nośnikach elektronicznych. więcej

Wniosek więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 22/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lutego 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lipnie "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie". więcej

System zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie więcej
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie więcej
Wniosek o przyjęcie nowego pracownika więcej
Formularz opisu stanowiska pracy w urzędzie więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne więcej
Karta głosowania komisji rekrutacyjnej więcej
Protokół naboru kandydatów na stanowisko pracy w Urzędzie więcej
Informacja o wynikach naboru więcej
Zakres czynności więcej
Oświadczenie więcej
Wniosek o przedłużenie umowy więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 21/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lutego 2007 roku

w sprawie: określenia osób uprawnionych do korzystania z biletów ulgowych na Krytej Pływalni w Lipnie. więcej

Załacznik Nr 1 więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 20/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lutego 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej

Regulamin Krytej Pływalni w Lipnie więcej

 


 

   Zarządzenie Nr 19/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 18/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2007 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 17/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 16/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 15/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 stycznia 2007 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie w Krytej w Lipnie. więcej

Cennik usług na Krytej Pływalni w Lipnie więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 14/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 stycznia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta Lipna na 2007 rok.

 


 

  Zarządzenie Nr 13/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 12/2007
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 stycznia 2007 roku

w sprawie: zasad korzystania z telefonów komórkowych do celó służbowych. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 11a/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: dokumentacji opisującej .

 


 

  Zarządzenie Nr 11/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2006 rok.

 


 

  Zarządzenie Nr 10/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przeglądów i typowania. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 9/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 8/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 7/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 6/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustanowienia Regulaminu prac komisji przetargowej. więcej

Regulamin więcej
Oświadczenie więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 5/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

 


  Zarządzenie Nr 4/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielenia zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 6.000 euro. więcej

Zał. Nr 1 więcej
Zał. Nr 2 więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 3/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustanowienia Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

Instrukcja w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych więcej
Wniosek więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 2/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

Załacznik Nr 1 więcej
Załacznik Nr 2 więcej
Załacznik Nr 3 więcej
Załącznik Nr 4 więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 1/2006
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej

 

 

 

 


 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:32:37
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:48:28
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:47:40
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:46:12
Mariusz WoźniakEdycja2007-10-02 14:56:19
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 11:29:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 11:29:19
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 11:13:58
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 11:09:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 10:26:50
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 13:05:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 13:03:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 12:54:23
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 12:39:33
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 12:01:46
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 11:59:58
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 11:50:34
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 11:29:58
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 10:42:30
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 10:25:34
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 10:13:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 09:22:27
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 09:13:17
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-24 08:58:43
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 14:45:18
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 13:13:46
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 13:13:08
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 11:54:22
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 11:43:32
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 10:01:50
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 09:56:21
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 09:38:05
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 09:04:27
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 08:41:00
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 08:32:27
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 08:20:04
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 08:05:43
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-23 07:45:26
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 13:24:55
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 13:17:35
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 13:14:26
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 13:00:42
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:59:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:47:34
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:45:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:34:44
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:28:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:23:54
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:18:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:14:17
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 12:08:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:17:14
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:14:55
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:11:05
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:08:24
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:05:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 11:02:44
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:59:59
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:54:31
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:49:11
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:36:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:28:59
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:24:28
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:20:45
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 10:04:55
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:55:04
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:50:35
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:43:13
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:41:39
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:39:52
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:38:03
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:36:07
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:34:23
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:32:21
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:20:11
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:17:31
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-21 09:14:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:44:39
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:39:20
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:36:03
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:24:46
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:18:23
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:14:33
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:12:46
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:05:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 14:01:35
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 13:53:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:53:33
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:46:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:37:00
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:33:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:29:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:25:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:18:27
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:09:58
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 10:07:17
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 09:59:13
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 09:55:40
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 08:56:45
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 08:42:19
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-20 08:39:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 10:25:11
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 10:18:52
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 09:51:44
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 09:48:34
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 09:34:03
Michał ArdanowskiDodanie2007-08-16 12:34:55