Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2005 i 2004

 

Zarządzenie Nr 35/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 stycznia 2004r.

w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej


 

Zarządzenie Nr 36/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 stycznia 2004 roku

w sprawie: zasad załatwiania skarg i wniosków. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 37/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lutego 2004 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 38/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie: przekazania Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie zadań z zakresu prowadzenia spraw osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 39/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 marca 2004 roku

w sprawie: określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Lipna oraz w sprawie uchylenia Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lipna. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 40/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 marca 2004 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 41/2004
Burmistrza Miasta Lipna 
z dnia 18 marca 2004 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 42/2004
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu Nr 33/2003 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej

 

 


 

Zarządzenie Nr 43/2004
Burmistrza Miasta LIpna
z dnia 30 marca 2004r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lipna za 2005r. więcej

 

 


 

Zarzadzenie Nr 44/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 45/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 19 maja 2004 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2003r. więcej

 


 

 

Zarzadzenie Nr 46/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 07 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2003r. więcej

 


 

 

Zarzadzenie Nr 47/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 23 czerwca 2004 roku

w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopiń nauczyciela mianowaneg. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 48/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 16 lipca 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 49/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 50/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2004r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 52/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 08 października 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmiany w instrukcji kancelaryjnej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 53/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipnie oraz zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 54/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 02 listopada 2004 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 55/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 10 listopada 2004 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Lipna na 2005 rok. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 56/2004
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 03 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2004r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 57/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 25 stycznia 2005 roku

w sprawie: przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 58/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 59/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 60/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie: określenia stanowisk pracy lub funkcji wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 61/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 08 października 2004 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 61a/05
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lipna za 2004r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 62/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 05 kwietnia 2005 roku

w sprawie: udzielenia dnia 08 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 63/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 05 kwietnia 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 64/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 07 kwietnia 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 65/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 18 kwietnia 2005 roku

w sprawie: ustalenia dnia 02 maja 2005 roku dniem wolnym od pracy. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 66/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 10 maja 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 67/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 27 maja 2005 roku

w sprawie: powołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany Zarządzenia nr 49/2004 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2004r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 68/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2005 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 69/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 03 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 70/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 03 czerwca 2005 roku

w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta Lipna. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 71/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 03 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia osób do pełnienia służby w systemie stałych dyżurów w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 72/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 73/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2005r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 74/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 06 lipca 2005 roku

w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

 

 


 

 Zarzadzenie Nr 75/2005
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 11 sierpnia 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:31:30
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:48:58
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:51:51
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:49:05
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-21 10:30:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 12:26:38
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 12:22:52
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 11:45:59
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 10:48:50
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 14:15:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 14:10:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 14:08:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 14:04:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 14:01:09
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 11:29:44
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 10:41:22
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 10:37:23
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 10:15:54
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 10:06:38
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-06 10:04:58
Mariusz WoźniakDodanie2007-09-06 09:56:32