Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2003 i 2002

 

 Zarządzenie Nr 1/2002
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 grudnia 2002 roku

w sprawie: powołania stałego skłądu Komisji Przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 2/2002
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 grudnia 2002 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 3/2002
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 06 grudnia 2002 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 4/02
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2002r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 5/2002
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie: zakładowych zasad prowadzenia gospodarki samochodowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 6/2002
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 7/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 stycznia 2003 roku

w sprawie: powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lipna w dniu 16 lutego 2003 roku. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 8/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 lutego 2003 roku

w sprawie: powołania Zastępvy Burmistrza Miasta Lipna. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 9/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 marca 2003r.

w sprawie: należytego zabezpieczenia i korzystania z pomieszczeń, sprzętu i urządzeń w obiektach użyteczności publicznej, stanowiących własność miasta Lipna. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 10/2003
Burmistrza Miasta Lipna-Szef Obrony Cywilnej Miasta Lipno 
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 11/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lipna za 2002r. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 12/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia uchwały nr 48/2002 z dnia 11 września 2002r. Zarządu Miasta Lipna w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 13/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 kwietnia 2003 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 14/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 kwietnia 2003 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 15/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 maja 2003r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 16/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 maja 2003r.

w sprawie: powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lipna w dniu 01 czerwca 2003r. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 17/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2003r.

w sprawie: powołania na terenie miasta Lipna obwodowych komisji wyborczych ds. referendum, w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 18/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 czerwca 2003 roku

w sprawie: nałożenia na kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych obowiązków związanych z wdrażaniem przepisów ustawy o Biuletynie Informacji Publicznej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 18A/2003
 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 czewrca 2003 roku

w sprawie: powołania komisji ds. przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołąch i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 19/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2003 roku

w sprawie: powołania skłądu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 20/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 21/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 lipca 2003 roku

w sprawie: powołania Komisji Socjalno-Bytowej i jej składu osobowego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 22/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lipca 2003 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 23/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2003 roku

w sprawie: wyznaczenie komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 24/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 września 2003 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 25/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 października 2003 roku

w sprawie: określenia części gminy, na której mogą być świadczone usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w sprawie wyboru Zakłądu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna jako jedynego podmiotu świadczonego te usługi na danym terenie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 26/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 października 2003 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. więcej 

 


 

Zarządzenie Nr 27/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 października 2003 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2003r. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 28/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 29/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 grudnia 2003 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 30/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2003 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Lipna na 2004 rok. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 31/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2003 rok. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 32/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 33/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej

 


 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:31:10
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:49:16
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:50:11
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:49:43
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 10:32:02
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 10:28:25
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 10:15:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-18 15:45:22
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-18 15:20:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-18 11:33:20
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-14 12:25:14
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-14 11:37:36
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-14 11:08:54
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-14 10:56:24
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-13 14:09:00
Mariusz WoźniakDodanie2007-09-13 13:47:34