Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2003 i 2002

 

 Zarządzenie Nr 1/2002
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 grudnia 2002 roku

w sprawie: powołania stałego skłądu Komisji Przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 2/2002
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 grudnia 2002 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 3/2002
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 06 grudnia 2002 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 4/02
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2002r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 5/2002
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie: zakładowych zasad prowadzenia gospodarki samochodowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 6/2002
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 7/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 stycznia 2003 roku

w sprawie: powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lipna w dniu 16 lutego 2003 roku. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 8/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 lutego 2003 roku

w sprawie: powołania Zastępvy Burmistrza Miasta Lipna. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 9/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 marca 2003r.

w sprawie: należytego zabezpieczenia i korzystania z pomieszczeń, sprzętu i urządzeń w obiektach użyteczności publicznej, stanowiących własność miasta Lipna. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 10/2003
Burmistrza Miasta Lipna-Szef Obrony Cywilnej Miasta Lipno 
z dnia 10 marca 2003r.

w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 11/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lipna za 2002r. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 12/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie: uchwalenia uchwały nr 48/2002 z dnia 11 września 2002r. Zarządu Miasta Lipna w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 13/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 kwietnia 2003 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 14/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 kwietnia 2003 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 15/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 maja 2003r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 16/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 maja 2003r.

w sprawie: powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Lipna w dniu 01 czerwca 2003r. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 17/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2003r.

w sprawie: powołania na terenie miasta Lipna obwodowych komisji wyborczych ds. referendum, w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 18/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 czerwca 2003 roku

w sprawie: nałożenia na kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych obowiązków związanych z wdrażaniem przepisów ustawy o Biuletynie Informacji Publicznej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 18A/2003
 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 czewrca 2003 roku

w sprawie: powołania komisji ds. przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołąch i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 19/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2003 roku

w sprawie: powołania skłądu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 20/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 21/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 lipca 2003 roku

w sprawie: powołania Komisji Socjalno-Bytowej i jej składu osobowego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 22/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lipca 2003 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 23/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2003 roku

w sprawie: wyznaczenie komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 24/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 września 2003 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 25/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 października 2003 roku

w sprawie: określenia części gminy, na której mogą być świadczone usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w sprawie wyboru Zakłądu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna jako jedynego podmiotu świadczonego te usługi na danym terenie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 26/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 października 2003 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. więcej 

 


 

Zarządzenie Nr 27/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 października 2003 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2003r. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 28/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 29/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 grudnia 2003 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 30/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2003 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Lipna na 2004 rok. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 31/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2003 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2003 rok. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 32/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 33/2003
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej

 


 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:31:10
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:49:16
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:50:11
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:49:43
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 10:32:02
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 10:28:25
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-20 10:15:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-18 15:45:22
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-18 15:20:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-18 11:33:20
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-14 12:25:14
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-14 11:37:36
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-14 11:08:54
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-14 10:56:24
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-13 14:09:00
Mariusz WoźniakDodanie2007-09-13 13:47:34