Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Komisarza Rządowego za rok 2006 i 2005

 

Zarządzenie Nr 1/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Gminy Miasta Lipna
z dnia 23 sierpnia 2005r.

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 2/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2005r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

Zał. do Zarządzenia


 

Zarządzenie Nr 3/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 15 września 2005r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

Zał. do Zarządzenia

 


 

 Zarządzenie Nr 4/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 15 września 2005r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 5/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 23 września 2005r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2005r. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 6/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2005r. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 7/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 30 września 2005r.

zmieniające Zarzadzenie Nr 5/2002 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16.12.2002r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości miasta Lipna oraz zakładowego planu kont dla budżetu miasta, jednostek organizacyjnych, środków specjalnych i funduszy celowych. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 8/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 października 2005r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 9/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 października 2005r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 10/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Lipna na 2006r. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 11/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 16 listopada 2005r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

   


 

Zarządzenie Nr 12/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 13/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 02 grudnia 2005r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 14/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 01 grudnia 2005r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej 


 Zarządzenie Nr 15/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej 


 Zarządzenie Nr 16/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 10 stycznia 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 17/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 20 stycznia 2006r.

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lipnie "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie" więcej

 


 Zarządzenie Nr 18/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2006r.

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Lipna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006 przez organizacje prowadzące dzisłalność pożytku publicznego. więcej

 


 Zarządzenie Nr 19/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 02 marca 2006r.

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 20/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 08 marca 2006r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

 


 

 

 Zarządzenie Nr 21/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lipna za 2005r. więcej

 


Zarządzenie Nr 22/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 06 kwietnia 2006r.

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej

 


Zarządzenie Nr 23/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 08 marca 2006r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

 


Zarządzenie Nr 24/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 maja 2006r.

w sprawie: odwołania zastępcy burmistrza. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 25/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 maja 2006r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 33/2003 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej
 


 

Zarządzenie Nr 26/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 15 maja 2006r.

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 27/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 16 maja 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 28/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2006r.

w sprawie: wyznaczenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy. więcej 


Zarządzenie Nr 29/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 29 maja 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej 


Zarządzenie Nr 30/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 29 maja 2006r.

w sprawie: Przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 31/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 32/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2006r.

w sprawie: powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 33/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej

 


 

 

 Zarządzenie Nr 34/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 17/B/2006 Burmistrza Komisarza Rządowego dla miasta Lipna w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lipnie "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie" więcej

 


 

 

Zarządzenie Nr 35/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 06 lipca 2006r.

w sprawie: ustalenia kwoty partycypacji zakupu okularów korygujących dla pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 36/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 33/2003 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 37/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 18 lipca 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 38/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2006r.

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

 


 

 

Zarządzenie Nr 39/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej 


  Zarządzenie Nr 40/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 25 lipca 2006r.

w sprawie: powołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany Zarządzenia Nr 33/B/2006 Burmistrza Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z 29 czerwca 2006r. w sprawie Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej 


 Zarządzenie Nr 41/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2006r.

w sprawie: zakładowych zasad prowadzenia gospodarki samochodowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 42/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 11 sierpnia 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

 

 Zarządzenie Nr 43/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 11 sierpnia 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 44/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 45/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 04 września 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 46/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 04 września 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 47/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 września 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 48/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 września 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 49/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 22 września 2006r.

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 49a/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 11 września 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 50/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

  


 

 Zarządzenie Nr 51/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 03 października 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 52/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 03 października 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 53/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 20 października 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 54/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 02 listopada 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej


 

 

 Zarządzenie Nr 55/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 03 listopada 2006r.

w sprawie: powołanie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. więcej


 

Zarządzenie Nr 56/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 08 listopada 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 57/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 07 listopada 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 58/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 08 listopada 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 59/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2006r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta Lipna na 2007 rok. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 60/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 17 listopada 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 61/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 17 listopada 2006r.

w sprawie: powołanie składy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 62/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więce 


 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:32:19
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:48:48
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:48:27
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-05 11:24:42
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-05 11:11:46
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-05 09:05:41
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 13:51:15
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 13:41:47
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 13:16:05
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 13:13:05
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 12:37:54
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 12:21:30
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 11:55:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 11:41:08
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 10:08:44
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 09:50:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-04 09:28:21
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-03 14:56:50
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-03 14:53:10
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-03 14:47:54
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-03 14:42:40
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-03 14:32:02
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-03 14:18:49
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-03 14:12:25
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-03 14:08:18
Mariusz WoźniakDodanie2007-09-03 13:52:00